Početna strana

Kontakt

 

Slučaj trgovine listama čekanja na Institutu za onkologiju Vojvodine 2009.god.


Osnovana sumnja na teško krivično delo protiv zdravlja ljudi zbog trgovine listama čekanja  putem komercijalnog iznajmljivanja deficitarnih kapaciteta za radioterapiju pacijenata obolelih od malignih bolesti-Na okruglom stolu održanom 4.septembra 2009.god. u Institutu za javno zdravlje "Batut", predstavnik udruženja za zaštitu prava pacijenata upozorava ministra zdravlja Tomicu Milosavljevića na masovno kršenje prava obolelih od malignih bolesti na IOV zbog nezakonitog dopunskog rada.

-Dr Bojana Bokorov-english

-Doc.dr Bojana Bokorov prijavljuje  zvanično 23.marta 2010.god  zdravstvenoj inspekciji Ministarstva zdravlja Republike Srbije zloupotrebe i kršenje prava pacijenata na blagovremeneo lečenje od raka na Institutu za onkologiju Vojvodine.

-Odbor za zdravlje i porodicu Narodne skupštine Srbije na 32.sednici od 15.jula 2010. konstatuje da Izveštaj o vanrednom stručnom na Institutu za onkologiju Vojvodine nije potpun i traži dopunu koji nikada nije dostavljena od Ministarstva zdravlja.

-Na zahtev Odbora za zdravlje i porodicu Narodne skupštine Srbije doc.dr Bojana Bokorov daje opis stanja na  Institutu za onkologiju Vojvodine, 22.jul, 2010.god.

-The Statement made by the Assistant Professor, doctor BOJANA BOKOROV, PhD – THE INSTITUTE OF ONCOLOGY OF VOJVODINA, 22nd July 2010.

-Zaključak Odbora za zdravlje i porodicu Narodne skupštine Srbije povodom afera u onkološkoj službi Srbije, 22.jul, 2010.god.:4.Povodom iskazanih sumnji da je prilikom lečenja u onkološkim ustanovama došlo do kršenja zakona, koruptivnih radnji i ugrožavanja ljudskih prava građana Srbije zahtevamo da nadležni organi na čelu sa tužilaštvom ispitaju sve ove navode a u slučaju da se potvri da su tačni procesuiraju iste.

-Na informativnom razgovoru na zahtev Uprave kriminalističke policije MUP R.Srbije dr Bojana Bokorov daje izjavu,  23.avgusta, 2010.god.

-Preporuka Zaštitnika građana Ministarstvu zdravlja, Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo i radi otklanjanja propusta u radu i donošenja odluke o Planu dopunskog rada Instituta za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica, 12 novembar 2010.god.

-Doc.dr Bojana Bokorov traži zaštitu i pomoć od Zaštitnika građana Republike Srbije pošto Ministar zdravlja Tomica Milosavljević i Sekretar za zdravstvo APV Atila Čengeri kao ni druge institucije, izuzev Odbora za zdravlje Narodne skupštine i Ombudsmana, ne odgovaraju i ne reaguju  na brojne dopise i ukazivanja povodom nezakonitog kršenja prava na lečenje pacijenata od malignih bolesti na Institutu za onkologiju Vojvodine, 13.januar, 2011.god. 

-Poštanske povratnice dopisa upućenih od dr Bojane Bokorov ministru Tomici Milosavljeviću i Ministarstvu zdravlja Republike Srbije sa ukazivanjem na kršenje zakona i  teško krivično delo protiv života i zdravlja ljudi na Institutu za onkologiju Vojvodine

-Poštanske povratnice dopisa upućenih od dr Bojane Bokorov pokrajinskom sekretaru za zdravstvu Atili Čengeriju sa ukazivanjem na kršenje zakona i  teško krivično delo protiv života i zdravlja ljudi na Institutu za onkologiju Vojvodine

-Dopis novom ministru zdravlja dr Zoranu Stankoviću o kršenju zakona na Institutu za onkologiju Vojvodine ii potrebi da hitno reaguje kako bi sprečio daljne ukidanje prava na lečenje obolelih od malignih bolesti, 29.mart, 2011. sa poštanskom povratnicom

-Izveštaj dr Bojane Bokorov sa sastanka održanog 17.avgusta 2011. u Ministarstvu zdravlja  u kome navodi da joj je u razgovoru  ministar zdravlja Zoran Stanković pretio tužbom zbog ukazivanja na korupciju kao i pismo predsedniku Borisu Tadiću u kome ga upozorava na ponašanje ministra zdravlja sa poštanskim povratnicama.

-Ministar zdravlja dr Zoran Stanković izjavljuje da je utvrđena trgovina listama čekanja na IOV na konferenciji posvećenoj korupciji u zdravstvu, dnevni list Blic, 21.septembar 2011.

-Ministarstvo zdravlja  27.septembra 2011. tvrdi da nema zapisnik sa sastanka izmedju ministra zdravlja dr Stankoviće i dr.Bojane Bokorovo držanog 17.avgusta 2011. 

-Službena beleška sa sastanka ministra i dr Bokorov od 17. avgusta 2011. se pojavljuje 29.novembra 2011. i dostavljena je preko NVO Pravo na zdravlje  dopis MZ.

-Strana 1. službene beleške od 17.8.2011 a dostavljena 29.11.2011., pisana rukom, nema traga da je službeno zavedena.

-Strana 2. službene beleške od 17.8.2011 a dostavljena 29.11.2011., pisana rukom, nema traga da je službeno zavedena.

-Zahtev Republičkom javnom tužiocu za sprečavanje odugovlačenja Višeg javnog tužioca u Novom Sadu u predmetu trgovine listama čekanja na IOV u St.Kamenici, 19.decembar, 2011.

-Odmazda nad uzbunjivačem koji je ukazao na trgovinu listama čekanja na Institutu za onkologij Vojvodine:dr Bojani Bokorov prete otkazom, 11.januar, 2012.

-Mediji o upozorenju pred otkaz dr Bojani Bokorov od strane direktora IOV, 23.januar, 2012.

-Institucionalni progon uzbunjivača dr Bojane Bokorov od strane Osnovnog suda Novi Sad, 2.mart, 2012.

-Dopis ministarki zdravlja prof.Slavici Đukić-Dejanović u kome dr Bojana Bokorov traži sprovođenje vanrednog spoljnog stručnog nadzora na IOV, 9.avgust, 2012.

-Nastavak sudskog progona uzbunjivača-uprkos nalogu za ubrzanjem suđenja, predmet dr Bojane Bokorov "izgubljen" u Osnovnom sudu Novi Sad, 25.oktobar, 2012.

-Zapisnik Odbora za zdravlje i porodicu Skupštine Srbije, 13.novembar, 2012.

-Obaveza izdavanja Potvrde o nemogućnosti lečenja u roku od 30 dana sa uputstvom direktorke RZZO

-Ministarstvo zdravlja odbija da dostavi tražene dokumente Višem tužilaštvu Novi Sad, iz predmeta "Trgovine listama čekanja na IOV"11.april, 2013.

-Ministarstvo zdravlja priznaje da nije urađen vanredni stručni nadzor na IOV jer nije uzeta izjava dr Bokorov koja je prijavila zloupotrebe, 7. maj, 2013.

-Agencija za borbu protiv korupcije izrekla preporuku za razrešenje Dušana Jovanovića sa mesta direktora Instituta za onkologiju Vojvodine, jer je utvrđeno da je omogućio da se na Institutu organizuje nezakoniti dopunski rad i formiraju liste čekanja onkoloških bolesnika, 17.maj, 2013.

-Imenovan novi vd. direktor Instituta za onkologiju Vojvodine, 18.jul, 2013.

-Ministarstvo zdravlja potvrđuje da ne poseduje podatke o broju pacijenata obolelih od raka na listama čekanja, ni o

vremenu čekanja na zračenje, ni  ni o broju izdatih Potvrda o nemogućnosti lečenja (Povrde) u roku od 30 dana, 16.decembar, 2013.

-Dopis RFZO od 20.decembra 2013. sa objašnjenjem zašto ne izdaju Potvrde iako imaju zakonsku obavezu izdavanja istih osim ako pacijent ne da pismenu izjavu da odbija lečenje od karcinoma po čl 33 Zakona o zdravstvenoj zaštiti

-Imenovan novi direktor IOV preglasavanjem na UO IOV (4.:3) uz glasanje i načelnika radioterapije, kao člana UO inače pravosnažno osuđenog za mobing lekara, 30.januar, 2014.


-----------------------------

Doc.dr Bojana Bokorov prijavljuje 23.marta 2010.god. zvanično zdravstvenoj inspekciji zloupotrebe i kršenje prava pacijenata na blagovremeneo lečenje od raka na Institutu za onkologiju Vojvodine.

Inspektor%20zdravlja%201.jpg

inspektor%20zdravlja%202.jpg

------------------

Izjava dr Bokorov u Upravi kriminalističke policije MUP  23.08.2010.god.


Police%201a.JPG

Police2.jpg


-----------------

Doc.dr Bojana Bokorov traži zaštitu i pomoć od Zaštitinika građana Republike Srbije jer Ministar zdravlja Tomica Milosavljević i Sekretar za zdravstvo APV Atila Čengeri kao ni druge institucije izuzev Odbora za zdravlje Narodne skupštine i Ombudsmana ne odgovaraju i ne reaguju  na brojne dopise i ukazivanja povodom nezakonitog kršenja prava na lečenje pacijenata od malignih bolesti na Institutu za onkologiju Vojvodine, 13.januar, 2011.god.

Ombud_eng%201.jpg

Ombud_eng%202.jpg

Ombud_eng%203.jpg

Ombud_eng%204.jpg

------------------------------

Poštanske povratnice dopisa upućenih  ministru Tomici Milosavljeviću i Ministarstvu zdravlja Republike Srbije sa ukazivanjem na kršenje zakona i sumnju na teško krivično delo protiv života i zdravlja ljudi na Institutu za onkologiju Vojvodine

Ministru%20povratnice%201%5B1%5D.jpg

Ministru%20povratnice%202%5B1%5D.jpg

-----------------------

Poštanske povratnice dopisa upućenih od dr Bojane Bokorov pokrajinskom sekretaru za zdravstvu Atili Čengeriju sa ukazivanjem na kršenje zakona i  teško krivično delo protiv života i zdravlja ljudi na Institutu za onkologiju Vojvodine

Cengeri_povratnice.jpg

-----------------

Dopis novom ministru zdravlja dr Zoranu Stankoviću o kršenju zakona na Institutu za onkologiju Vojvodine i neophodnosti da hitno reaguje kako bi sprečio nastavljanje ukidanje prava na lečenje obolelih od malignih bolesti, 29.mart, 2011.

Ministru1.jpg

Ministru2.jpg

povratnica_Novom_ministru.jpg

-------------------------------

 

 Izveštaj dr Bojane Bokorov sa sastanka održanog 17.avgusta 2011. u Ministarstvu zdravlja  u kome navodi da joj je u razgovoru  ministar zdravlja Zoran Stanković pretio tužbom zbog ukazivanja na korupciju kao i pismo predsedniku Borisu Tadiću u kome ga upozorava na ponašanje ministra zdravlja. 

Reagovanje ministra zdravlja, prisutnog advokata i predsednika udruženja pacijenata na adresi:

http://www.021.rs/Novi-Sad/Vesti/Ministar-zdravlja-pretio-lekarki.html

17avg2011_Izvestaj%20MZ%201.jpg

17avg2011_Izvestaj%20MZ%202.jpg

17avg2011_Izvestaj%20MZ%203.jpg

17avg2011_Izvestaj%20MZ%204.jpg

17avg2011_povratnice%201%5B1%5D.jpg

17avg2011_povratnice_MZ.jpg


Mediji o sastanku između ministra zdravlja Zorana Stankovića i dr Bojane Bokorov, održanog 17.avgusta, 2011.

press_1sept2011

 .................................


http://www.vesti-online.com/Vesti/Hronika/196668/Otkrila-aferu-prete-joj-otkazom

23. 01. 2012. 12:20h | T. Zečević - Vesti 
veličina teksta:+-

                Otkrila aferu, prete joj otkazom

Docent dr Bojana Bokorov, zamenik upravnika Klinike za radiološku terapiju Instituta za onkologiju Vojvodine u Novom Sadu, ponovo je meta progona jer je prva progovorila o trgovini listama čekanja. Ovog puta zaprećeno joj je da "ukoliko ponovi stručnu grešku dobiće otkaz bez opomene".

Međutim, Bokorova, u pismu ombudsmanu i Ministarstvu zdravlja ne samo da negira postojanje greške, već tvrdi da je tu priču podmetnuo načelnik klinike, profesor dr Marko Erak koga je upravo ona optužila za učešće u poznatoj aferi trgovine listama čekanja.

Prema tvrdnji načelnika Eraka, Bokorova je "planirala da umesto bolesnih, zrači zdrave dojke kod čak dve pacijentkinje".

 

Kako piše u poslednjem upozoravajućem rešenju pred otkaz, "zahvaljujući samo budnom oku zaposlenih, kao i dobroj organizaciji rada, na Klinici nije došlo do tragedije".

Sve ovo je usledilo posle svojevremenom upozorenja dr Bokorov koja je u pisanoj formi upozorila direktora Instituta Dušana Jovanovića na postojanje planirane podvale."Gospodine Jovanoviću, upozoravam vas na vreme da dr Marko Erak, načelnik Klinike za radiološku terapiju Instituta onkologije Vojvodine, čiji ste vi direktor sklanja još neobrađene kartone pacijenata kako bi stvorio pozicije za 'otkrivanje' moje stručne greške. Stoga vas molim da sprečite ovu praksu opasnu po pacijente i premestite me na drugo radno mesto", napisala je Bokorov.Podsećanja radi, pre godinu i po dana dr Bojana Bokorov obelodanila je postojanje trgovine listama čekanja i optužila baš dr Marka Eraka da na mukama najtežih bolesnika zarađuje ogromne pare.

Zdravstvena inspekcija Ministarstva zdravlja, kao i lično ministar zdravlja dr Zoran Stanković potvrdili su da je trgovine bilo. Potom i ombudsman Saša Janković, posle dvomesečne istrage, utvrđuje da su najtežim bolesnicima uzimane pare, a da su pojedinci na tom institutu godišnje zarađivali i po 500.000 evra.


Uprkos svemu, do danas nije podneta nijedna krivična prijava, a izgleda da je jedini "rezultat" novi progon dr Bokorov, koja se usudila da otvori aferu.

 

Direktor ne haje

 

Na rezultate istrage ombudsmana reagovao je direktor Instituta Vojvodine dr Dušan Jovanović, rekavši da ga "odluke i mere ombudsmana Saše Jankovića apsolutno ne zanimaju, još manje obavezuju". Za njega je jedino merodavan nalaz Unutrašnje kontrole Instituta Vojvodine!

 

"Popravili se"

 

Tragikomediju je upotpunio i pokrajinski sekretar za zdravstvo Atila Čengeri:
- Činjenica je da je bilo propusta na Institutu za onkologiju Vojvodine. Ipak, krivičnih prijava neće biti jer su se rukovodioci koji su grešili brzo popravili.

PRITUZBA_MART_2012.2.jpg

 


----------------------------------Dopis ministarki zdravlja prof.Slavici Đukić-Dejanović u kome dr Bojana Bokorov traži sprovođenje vanrednog spoljnog stručnog nadzora na IOV, 9.avgust, 2012.

Ministarki%20zdravlja1

.
Ministarki%20zdravlja2

 

 

Ministarki%20zdravlja3

 
---------------------------------------


Uprkos zahtevu za ubrzanjem suđenja, "izgubljen" predmet dr Bojane Bokorov u Osnovnom sudu Novi Sad, 25.oktobar, 2012.


PONOVLJENA%20PRITUZBA%20OD%2025.10.2012.%201%20(1).jpg


PONOVLJENA%20PRITUZBA%20OD%2025.10.2012.%202.jpg
Tuzilastvo_MZ_11apri2013/tuzilastvo_MZ_11april2013.jpg
Tuzilastvo_MZ_11apri2013/tuzilastvo_MZ_11april2013.2.jpgObaveza izdavanja Potvrde o nemogućnosti lečenja u roku od 30 dana sa uputstvom direktorke RZZO

POTVRDA%20ZAKONSKI%20OSNOV_2009.JPG

Potvrda1.jpgPotvrda2.jpgAgencija za borbu protiv korupcije izrekla je preporuku za razrešenje Dušana Jovanovića sa mesta direktora Instituta za onkologiju Vojvodine, jer je utvrđeno da je omogućio da se na Institutu organizuje nezakoniti dopunski rad i formiraju liste čekanja onkoloških bolesnika, 17.maj, 2013.


ACAS_17maj2013/PISMO%20OD%20AGENCIJE,%2017.05.2013%201.jpg

ACAS_17maj2013/PISMO%20OD%20AGENCIJE,%2017.05.2013%202.jpg

ACAS_17maj2013/PISMO%20OD%20AGENCIJE,%2017.05.2013%203.jpg
ACAS_17maj2013/PISMO%20OD%20AGENCIJE,%2017.05.2013%204.jpgACAS_17maj2013/PISMO%20OD%20AGENCIJE,%2017.05.2013%205.jpg

ACAS_17maj2013/PISMO%20OD%20AGENCIJE,%2017.05.2013%206.jpg

....................................
Imenovan novi direktor Instituta za onkologiju Vojvodine, 18.jul, 2013.


DNEVNIK_18.07.2013.jpg
....................................

Ministarstvo zdravlja ne poseduje podatke o broju pacijenata na listama čekanja, ni o vremenu čekanja na zračenje, ni  ni o broju izdatih potvrda o nemogućnosti lečenja u roku od 30 dana, 16.decembar, 2013.

16.12.2013_odgovor%20ministarstva%20potvrde.
.............................................
Dopis RFZO od 20.decembra 2013. sa objašnjenjem zašto ne izdaju Potvrde iako osiguranici oboleli od karcinoma imaju zakonsku obavezu izdavanja istih osim ako pacijent ne da pismenu izjavu da odbija lečenje od karcinoma po čl 33 Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Potvrde_RFZO_20dec2013

Potvrde_RFZO_20dec2013.2
 

 

 

   Aktivnosti/Saopštenja    Linkovi     Kontakt