Početna strana

Kontakt

 


SLUČAJ SLUŽBE ZA DIJALIZU ZDRAVSTVENOG CENTRA "Studenica" KRALJEVO


-Odluka RZZO o poslovanju ZC Kraljevo od 6.maja 2011.

-Izveštaj Ministarstva zdravlja od 17.juna 2011. o stanju u službi za dijalizu ZC Studenica-Kraljevo posle prijave pacijenata.

-Članak u “Pressu”, 9.07.2011. sa informacijama o kršenju zakona u ZC Studenica

-Odgovor filijale RZZO na zahtev sindikata ZC Kraljevo, 29.jul, 2011.

-Zahtev sindikata za smenu direktora, 5. avgust 2011.

-Dopis Zavoda za javno zdravlje Raškog okruga od 27.septembra 2011. o smrtnosti na dijalizi ZC Kraljevo.

-Dopis Odboru za zdravlje i porodicu Narodne skupštine Srbije zbog sumnje na porast smrtnosti na odeljenju za dijalizu ZC Studenica, Kraljevo, 5.oktobar, 2011.

-Ministarstvo zdravlja odgovara 6.oktobra 2011. udruženju pacijenata da će im dostaviti izvešataj o stanju na dijalizi u roku od 40 dana iako je izveštaj napravljen u junu 2011.

-Zahtev od 19.decembra 2011.god. Ministarstvu zdravlja za informacijama o stanju na dijalizi u ZC Kraljevo kao i o donaciji 355 aparata za dijalizu od strane Republike Italije 2008.god.

-Zahtev od 13.januara 2012.god. Povereniku za informacije od javnog značaja zbog neodgovaranja u zakonskom roku  na postavljena pitanja u dopisu Ministarstva zdravlja od 19.decembra, 2011.god.

-Odgovor Ministarstva zdravlja od 19.januara 2012.god. da ne mogu da pronadju  službeni  dopis sa pitanjima o stanju na dijalizi u ZC Kraljevo kao i donaciji 355 aparata za dijalizu koji je zaveden u pisarnici 19.decembra 2011.

-Zahtev ministru  zdravlja Zoranu Stankoviću da utvrdi odgovornost za nesavesno postupanje sa gubitkom službene dokumentacija i da izvesti NVO Doktore protiv korupcije koje je mere preduzeo, 26.januar, 2012.

-Ministar zdravlja dr Zoran Stanković smenio direktora Zdravstvenog centra “Studenica” u Kraljevu, 25.januar, 2012.

Odgovor ministra dr Zorana Stankovića od 21.februar, 2012.god. na zahtev NVO Doktori protiv korupcije od 19.decembra 2011.god.:

-Podaci o pacijentima na dijalizi u Raškom okrugu za 2005-2011.god. se ne podudaraju sa podacima Zavoda za javno zdravlje od 27. septembra 2011.

-Spisak raspoređenih 355 aparata za dijalizu iz donacije Vlade republike Italije iz 2008.god. bez naznačenog datuma pa se ne može utvrditi koliko godina aparati nisu u namenjenoj funkciji.

-Mediji 16. mart, 2012.god. postavljaju pitanje razloga nekorišćenja 125 aparata za dijalizu iz donacije vlade Republike Italije id 2008.god.

 


-Izveštaj Ministarstva zdravlja od 17.juna 2011. o stanju u službi za dijalizu ZC Studenica-Kraljevo posle prijave pacijenata.


1.jpg


2.jpg


3.jpg

4.jpg
5.jpg

---------------------------------------


RZZO_ZCmaj2011.jpg

---------------------------------------

-Odgovor filijale RZZO na zahtev sindikata ZC Kraljevo, 29.jul, 2011.


RZZO_sindikati_jul2011.jpgRZZO_sindikati._jul2011.2.jpg
---------------------------------------


-Zahtev sindikata za smenu direktora, 5. avgust 2011.


Sindikat_smena_direktora_avg2011.jp---------------------------------------

Dopis Zavoda za javno zdravlje Raškog okruga od 27.septembra 2011. o smrtnosti na dijalizi ZC Kraljevo

sept2011_Statistka_zavod_Kraljevo.jpg
-Dopis Zavoda za javno zdravlje Raškog okruga od 27.septembra 2011. o smrtnosti na dijalizi ZC Kraljevo.---------------------------------------

Ministarstvo zdravlja odgovara 6.oktobra 2011. udruženju pacijenata da će im dostaviti izvešataj o stanju na dijalizi u roku od 40 dana iako je izveštaj napravljen u junu 2011.

MZ_%20pacijenti_okt2011.jpg

----------------------------------

-Dopis Odboru za zdravlje i porodicu Narodne skupštine Srbije o porastu smrtnosti na odeljenju za dijalizu ZC Studenica, Kraljevo, 5.oktobar, 2011.


DAC_ Kraljevo_5.oktobar2011.


Pacijenti_dijaliza_5.oktobar2011.


-------------------
Zahtev za informacijama o stanju na dijalizi u ZC Kraljevo kao i o donaciji 355 aparata za dijalizu od strane Republike Italije 2008.god.

DAC_dijaliza%20stankovic_20_12_11.jpg

-----------------Zahtev Povereniku za informacije od javnog značaja od 13.januara 2012.god.  zbog neodgovaranja u zakonskom roku Ministarstva zdravlja na postavljena pitanja u dopisu od 19.decembra, 2011.god.

13jan2012_sabic_4_pitanja.min.zdr.jpg

------------------


Zahtev da ministar zdravlja dr Zoran Stanković utvrdi odgovornost za nesavesno postupanje sa gubitkom službene dokumentacija i da izvesti NVO Doktore protiv korupcije koje je mere preduzeo, 26.januar, 2012

26.jan2012_MZizgubljena_dokumentacija.

 

 

......................................

Spisak raspoređenih 355 aparata za dijalizu iz donacije Vlade republike Italije iz 2008.god. nema datum kada je sastavljen pa se ne može utvrditi koliko godina su u skladištu to jest nisu u namenjenoj funkciji. 

MZ_Odgovor21februar2012_prilog%20strana%201.jpg

MZ_odgovr21februar2012_prilog strana 2

MZ_odgovor21februar2012_prilog strana 3

  

 

 

   Aktivnosti/Saopštenja    Linkovi     Kontakt