Početna strana

Kontakt

 

Dokumenti


-Slučaj trgovine listama čekanja na Institutu za onkologiju Vojvodine iz 2009.godine

Osnovana sumnja na teško krivično delo protiv zdravlja ljudi zbog trgovine listama čekanja  usled komercijalnog iznajmljivanja deficitarnih kapaciteta za radioterapiju pacijenata obolelih od malignih bolesti


-Slučaj Službe Hitne pomoći Beograda iz 2006.godine

Osnovana sumnja na teško krivično delo protiv zdravlja ljudi zbog trgovine zaposlenih i pogrebnih preduzeća


-Slučaj Službe za dijalizu Zdravstveni centar Kraljevo, 2011.

...........................

Istraživanje o korupciji u institucijama, CeSID-USAID, 2021

Istraživanja o korupciji u zdravstvu 2005-2013.god

Survey on the corruption level in Serbia 2005-2013.

Ocena međunarodne pomoći zdravstvenom sektoru Srbije, Ecorys, april, 2010.

Final Report of ECORYS, entitled “Assessment of International Assistance in the Serbian Health Sector”

Izveštaj o pritiscima i kontroli medija u Srbiji, septembar, 2011.

Pacijenti i projekat Kapitacija-Izabrani lekar

Evropske institucije i zakoni iz zdravstva

Medicina između korupcije i etike, zbornik, Novi Sad-Beograd, 2012. PDFIstraživanja o rasprostranjenosti korupcije u Srbiji 2005-2013.god
Survey on the corruption level in Serbia 2005-2013.


December, 2013.

UNDP_2013.jpgJune, 2012.

UNDP_june2012.jpg
UNDP_percepija_june2012.jpghttp://www.undp.org.rs/index.cfm?event=public.newsDetails&revid=C55A6235-0D22-FDA3-F2AF312EAF74F181


UNDP.pngUN_drug_crime.jpg


Novembar 2011.

-U najvećem broju slučajeva mito je dat lekarima (44%), zatim policajcima (26%) i zaposlenima u drţavnoj upravi (19%). Trend incidence korupcije kod sluţbenika u drţavnoj upravi je u porastu, u stagnaciji kod policije i u padu kod lekara. Korupcija u drugim sektorima se ređe navodi.
Prosečan iznos novca dat za mito, u novembru 2011. je 178 evra. To je manji prosečni iznos u odnosu na prethodni talas istraţivanja – 255 evra (Oktobar 2010.), ali malo viši nego 169 evra u martu 2010. i 164 evra u oktobru 2009. U velikom broju slučajeva (70%), to utiče na njihov kućni budţet u znatnoj meri ili barem delimično.

-In most cases the bribe was given to doctors (44%), then police officers (26%) and civil servants (19%). The trend of corruption among public administration officials is growing, though it is unchanged among the police and is declining among doctors. Corruption in other sectors is rarely reported.
The average sum of money paid as a bribe in November 2011 is €178. This is lower than the €255 paid in the previous survey round (October 2010) and slightly higher than the previous €169 (March 2010) and €164 (October 2009). In most cases (70%), this payment had an impact on personal budget to a great or moderate extent.
http://www.undp.org.rs/index.cfm?event=public.publicationsDetails&revid=0E60B769-EB6D-662E-C949956889479FCD


UNDP_nov2011.jpg

UNDP.pngUN_drug_crime.jpg


Oktobar 2010.

-Istraživanje rasprostranjenosti korupcije u Srbiji urađeno na zahtev UNDP-a i kancelarije Ujedinjenih nacija specijalizovane za kriminal pokazuje da je sektor zdravstva najkorumpiraniji u Srbiji. U periodu od 6 meseci (oktobar 2009.-mart 2010.) korupcija u zdravstvu je porasla za skoro 10%.

-The survey on  the corruption level in Serbia that was performed at the request of UNDP and UN Office specialized for criminal affairs, reveals that  the corruption in Health Sector is the most prominent one in Serbia (1st  in the range). During the 6months-period (October 2009 - December 2010) the corruption  in Health Sector increased for nearly 10%.UNDP_dec2010
UN_drug_crime
(Gallup)decembar 2010

http://www.undp.org.rs/index.cfm?event=public.newsDetails&revid=9C348534-D463-B01A-F8CA23D272949E21


undp_gallup_2010

  
                                                                 (Gallup) mart, 2010.

http://www.undp.org.rs/index.cfm?event=public.newsDetails&revid=DDF75DD5-BE4F-451C-1D4F8E1BCD94FDC3


 (Gallup) decembar, 2009.

http://www.undp.org.rs/download/corruption/Prezentacija_sr_fin_TNSMediumGallup_UNDP_Korupcija_6_Dec_09.ppt


Javni servis RTS novembar 2009.World bank (USAID Conference, June 2007.)
NUNS april 2007.


GFK januar-jun 2006.
.

2006.

Martin Board International, januar 2005.Udruženje pacijenata i projekat Kapitacija-Izabrani lekarUdruženje pacijenata je u martu 2009. je upozorilo Evropsku delegaciju u Beogradu da je projekat Kapitacija-izabrani lekar suprotan Evropskoj povelji o pravima pacijenata jer se odnosi samo na državni Dom zdravlja pa građani nemaju mogućnost slobodnog izbora lekara u državnom i privatnom sektoru za obavezni zdravstveni doprinos.
U oktobru 2009. po ispitivanju Javnog servisa RTS 88,8% građana traži da ima slobodan izbor lekara u skladu sa evropskim standardima a ne prinudan izbor koji se nameće preko projekta Kapitacije-izabrani lekar. 


International Alliance of Patients' Organizations and the Capitation Project- "Choose Your Own Doctor"

 International Alliance of Patients' Organizations  has warned the European Delegation in Belgrade in March 2009 that this Project was contradictory to the European Charter on Patients' Rights because it comprised only  Public Primary Health Institutions, so patients don't have  possibility to freely choose "own" doctor in Public or Private Health Sector in spite of giving all mandatory contributions for Health Insurance Fund.
In October 2009 the survey on "Choose Your Own Doctor" was conducted by Public RTS Service which showed that 88,8% of citizens demand to choose freely own doctor  according to the European standards, and not to be forced  to choose among few doctors in one (predetermined) health institution as it is the case with the above mentioned Capitation Project.
Javni servis RTS 30.10.2009


Evropske institucije i zakoni iz zdravstva

-U avgustu 2006. služba Evropske komisije zadužena za proširenje EU na zahtev Udruženja dobrovoljnih davalaca krvi Novi Sad zvanično tvrdi da ni nakoji način EU nije učestvovala u pisanju sistemskih zakona iz zdravstva.

European Institutions and Health Policy - Health care laws

In August 2006 the Directorate General for EU Enlargement of European Commission  at the request of Serbian Association of Voluntary Blood Donors, officially clarifiies that laws pertaining to health care and adopted by Government of Serbia in 2005  had been developed without the technical assistance or any other involvement of the European Union.-Međunarodni stručnjaci iz FIDH su u aprilu 2005. upozoravali da su u srpskom zdravstvu dominantni problemi korupcije i diskriminacije ali nije bilo efekta u smislu promena u zdravstvenoj politici ministarstva zdravlja.

-International  FIDH experts in April 2005 warned  that major and  predominant problems in Serbian Health Care system were discrimination and corruption, but it  was without any effect, with no consequent  changes in Health Care politics by  Ministry of Health.
-Na okruglom stolu održanom u junu 2005.  u Beogradu stručnjaci Saveta Evrope, OEBS-a, Saveta za borbu protiv korupcije i Transparentnost Srbije su konstatovali da u predlozima Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o komorama zdravstvenih radnika postoje rešenja koja stvaraju uslove za korupciju i konflikt interesa.

At the Round Table "Draft Health Care Laws - Is there a Solution to the Conflict of Interest and Corruption?"  held in June 2005 in Belgrade, the participants (Members of Council of Europe, OEBS, Anti-Corruption Council and Transparency Serbia)  concluded  that some of the solutions  from the Draft Health Care Law and Draft Health Care Workers Chambers created a possibility for corruption and conflicts between the public and private interest.

.

 

 

  

 

 

   Aktivnosti/Saopštenja    Linkovi     Kontakt