<<Nazad

 

Z D R A V S T V E N I   P R E G L E D

novina za zdravstvo, socijalnu politiku, farmaciju i stomatologiju■ broj 6 ■ septembar 2005.

 

KONFERENCIJA PREGLEDA: Predloženi paket iz oblasti zdravstva koji se nalazi u skupštinskoj proceduri izazvao brojne polemike

 

Reforma zdravstvenog sistema je neminovna

 

Predstavnici udruženja privatnih lekarskih društava zalagali su se za postojanje dve komore, za neobaveznu kontinuiranu edukaciju, zamerajući da predloženi zakoni imaju jake koruptivne elemente, da jača umesto da slabi centralizacija, da se uvode dve kategorije građana i slično

 

 

Lidija Ćoćaj

 

Reforma zdravstvenog sistema u Srbiji je neminovna, a predloženi paket zakona iz ove oblasti trebalo bi da omogući da se ona i realizuje. I upravo predložena rešenja u zakonima koji se nalaze u skupštinskoj proceduri ili pred njenim vratima izazvala su brojne polemike i suprotstavljena mišljenja na nedavnoj Konferenciji „Pregleda“ posvećenoj ovoj temi. Ovo pogotovo kad je reč o  licenciranju i relicenciranju, kontinuiranoj medicinskoj edukaciji, načinu finansiranja, ali i o komorama. Za razliku or predstavnika predlagača zakona prof. Dr Tomice Milosavljevića, ministra zdravlja i prof. dr Snežane Simić, pomoćnika ministra za zdravstvenu politiku i planirnje, nekolicina predstavnika udruženja privatnih lekarskih društava zalagali su se za postojanje dve komore, za neobaveznu kontinuiranu edukaciju, zamerajući pritom da predloženi zakoni imaju jake koruptivne elemente, da jača umesto slabi centralizacija, da se uvode dve kategorije građana i slično.

 

 

Direktni podsticaji korupciji    

 

Dr Jovan Rakić, član Saveta za reformu Društva lekara Vojvodine

 

  Društvo lekara Vojvodine smatra da se predloženi zakon o zdravstvenim osiguranjima suštinskine ne razlikuje od postojećeg i zbog toga ne odgovara strukturnim promenama koje su se desile u našem društvu.  U Nacrtu se zapaža više sistemskih nejasnoća i kontradiktornosti, a ima  i rešenja sa visokim koruptivnim potencijalom. Osnovni principi demonopolizacije zdravstvene zaštite, slobodno biranje lekara i da novac prati pacijenta, u Nacrtu zakona nisu predviđeni. Monopol davaoca usluga iz državnog sektora, jača. Nacrt zakona se bazira na monopolu jednog, državnog obaveznog zdravstvenog Fonda, a maglovita je i definicija osnovnog paketa usluga koji Vlada i Ministarstvo imaju prvo da promene, tako da građanin ne zna šta dobija za doprinos obaveznog zdravstvenog osiguranja. Neka rešenja ugrožavaju pravičnost lečenja što je barijera za siromašne i hronično obolele građane.

  To je očigledan primer socijalno neprihvatljive redistribucije dohotka i legalizacije diskriminacionog mehanizma u zdravstvu kroz prelivanja od siromašnih ka bogatima. Decentralizacija kroz razvoj fondova, odnosno formiranje više obaveznih javnih i privatnih osiguravajućih institucija sa monopolskim konceptom jednoga (Republičkog zavoda) nije moguća.

  Odredbe koje se odnose na dobrovoljno dopunsko osiguranje su krajnje neodređene, jer sve zavisi od diskrecionog odlučivanja ministra zdravlja. Bez brzog razvoja javno – privatnog miksa u zdravstvu ne može doći do podizanja kvaliteta usluga i efikasnog korišćenja usluga.

  Ovaj nacrt zakona je sastvni deo seta zakona koji su odbacili Društvo lekara Vojvodine, a OEBS, Savet Evrope i Transparensi internešenel i Savet za borbu protiv korupcije su ih ocenili kao koruptivne zbog brojnih odredbi koje se baziraju na konfliktu interesa, što znači da je ceo paket neprihvatljiv.

Ne treba mešati babe i žabe

 

Dr Draško Karađinović, portparol Društva privatnih lekara i stomatologa

 

  - Stručnjaci OEBS-a, Saveta Evrope, Transparensi Internešenela i Saveta za borbu protiv korupcije  na sastanku u PKS ocenili su da se predlozi zakona o komorama, o zdravstvenoj zaštiti baziraju na koruptivnim odredbama i konfliktu interesa. Model privatno-državne komore ne može da zaživi – to je koncept gde se spajaju preduzetnici i državni službenici, poslodavci i zaposleni, javno i privatno. U novom Nacrtu zakona predviđena je potpuno slobodna šema odlučivanja i biće rešena statutom, koji se donosi većinskim glasanjem. Majorizacija je neprihvatljiva između dve statusno potpuno različiti kategorije. Srbija je sad država sa kapitalističkim uređenjem, prema tome nismo svi isti-neko je poslodavac neko je državni službenik. Obe kategorije su časne i poštene, ali ne treba mešati „babe i žabe“. Mnoge tranzicione zemlje uspešnije od nas, recimo Slovačka, ima savršen koncept komore, pa bi bilo dobro da se on prouči i lutanje se zaustavi. Apsurdno je omogućiti da državni službenik istovremeno bude i privatnik. Time se narušavaju osnovni principi modernog društva, to je koruptivni mehanizam u ovako korumpiranom zdravstvu kakvo je naše to je apsolutno neprihvatljivo. Mnoge zemlje nemaju licence. Za permanentnu edukaciju smo svi, ali ne preko ovih metoda i mehanizama koji omogućavaju koruptivno ponašanje.

 

 

Građani sami biraju osiguranje

 

Dr Veselin Lukić, Udruženje privatnih doktora Šumadije

 

  Rasprava koja je održana u Kragujevcu pokazala je da je 90 odsto učesnika u raspravi odbacilo ovaj zakon u načelu, čak i Komisija gradonačelnika Kragujevca, čiji sam i ja član. Kada je reč o siguranju - naš je stav da ne postoji jedno osiguranje, nego osiguranja svako sa svojim paketom usluga, a građanima treba omogućiti da sami odaberu osiguranje koje žele. Protiv sam dopunskog rada, jer čak ni u vreme Bojića nije bilo toliko rada na crno kao sada. U Kragujevcu na jednog privatnika su bar četvorica koja rade na crno. Vrlo je ružno da u stomatologioji tehničari legalno rade ono što rade lekari stomatolozi, jer to je teško krivično delo, pa bi Ministarstvo trebalo da zabrani.

 


<<Nazad