<<Nazad

 

Z D R A V S T V E N I   P R E G L E D

novina za zdravstvo, socijalnu politiku, farmaciju i stomatologiju■ broj 5 ■ jul - avgust 2005.

 

Javna rasprava o Nacrtu zakona o zdravstvenom osiguranju u Skupštini Vojvodine

Monopol nad parama pacijenata

 

Građani treba tačno da znaju šta dobijaju za novac koji izdvajaju za doprinose. Legalizovanje liste čekanja - omogućava korupciju!

 

 

Učesnici javne rasprave o Nacrtu zakona o zdravstvenom osiguranju, održane u julu u Skupštini Vojvodine, kritikovali su taj zakonski predlog ocenjujući da je „centralistički“ i da se suštinski ne razlikuje od postojećeg zakona.

  Pomoćnik ministra zdtravlja Aleksandar Živković, koji je rekao da zakon uvodi brojne novine i da doprinosi decentralizaciji u zdravstvenom osiguranju. On je kao jednu od novina naveo uvođenje dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja građana, ističući da se na taj način mogu osigurati građani koji nemaju obavezno zdravstveno osiguranje, dok se onim koji su osigurani pruža mogućnost da se dodatno osiguraju za veći obim zdravstvenih usluga. Živković je istakao da je nacrtom predviđeno da se potpuno pokrivaju troškovi lečenja trudnica, rehabilitacije dece, učenika, studenata do 26 godina, ortopedskih pomagala, za decu do 18 godina i mlade do 26 godina, preglede i lečenja obolelih od HIV virusa.

  S druge strane, portparol Društva privatnih lekara i stomatologa Srbije Draško Karađinović ocenio je da nacrt zakona ima brojne nedostatke, jer ne omogućuje građanima da tačno znaju šta dobijaju za novac koji izdvajaju za doprinose.

  On je ocenio da je koncept dopunskog dobrovoljnog osiguranja „fluidan i promašen“ i da  ne uzima u obzir osnovne ekonomske parametre, koji bi trebalo da doprinesu da zdravstveni sistem bude finansijski održiv.

  Prema rečima Karađinovića taj nacrt zakona treba odmah odbaciti jer se naslanjaju na prethodna dva, već odbačena predloga.

  Branislav Kardašević iz Društva lekara Vojvodine ocenio je da se zakonom „cementira monopol nad sredstvima pacijenta, koji nema jasno određeno šta može da dobije za svoj novac“.

  Jedan od osnovnih koruptivnih momenata je legalizovanje liste čekanja. To znači da svako ko ima novac da plati uslugu, može preko reda da dođe na lečenje ili dijagnostički pregled, iako smo sredstva svi zajedno izdvajali“, rekao je Kardašević.

  Pomoćnik pokrajinskog sekretar za zdravstvo i socijalnu politiku Radovan Latinović najavio je da će, po završetku javnih rasprava, biti formirana komisija kako bi se u zakon ugradile odredbe koje su važne za Vojvodinu. Javnu raspravu organizovao je pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, uz učešće Društva lekara Vojvodine, Instituta za zdravstvenu zaštitu u Novom Sadu, Pokrajinskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Udruženja privatnih lekara i stomatologa Srbije i drugih zdravstvenih institucija i udruženja.

 


<<Nazad