<<Nazad

http://www.alo.rs/vesti/23829/Vladini_prave_nevladinu

 logo_ALO

Subota  -  30.01.2010

Vladini  prave  nevladinu!

Direktori  28  domova  zdravlja  u  Srbiji  formirali  su  juče  Udruženje  menadžera  primarne  zdravstvene  zaštite  Srbije,  u  okviru  projekta  kapitacije  za  koji  je  Evropska  unija  izdvojila  pet  miliona  evra.

                               

Drugim  rečima,  lekari  u  državnim  zdravstvenim  ustanovama  formirali  su  samostalnu,  nevladinu  organizaciju  koja  će  za  projekte  i  pare  konkurisati  kod  same  sebe  -  u  Ministarstvu  zdravlja! 
Kako  i  u  samoj  osnivačkoj  najavi  stoji,  reč  je  o  „nezavisnom  udruženju“,  a  da  apsurd  bude  veći,  skup  je  u  petak  otvorio  niko  drugi  do  ministar  zdravlja  Tomica  Milosavljević.
Dr  Draško  Karađinović  iz  Udruženja  privatnih  lekara  i  stomatologa  kaže  da  takvog  sukoba  interesa  nije  bilo  još  od  vremena  osmanlija  -  „kadija  te  tuži,  kadija  ti  sudi“! 

-  Situacija  da  državni  službenici  prave  nevladinu  organizaciju  je  gotovo  karikatura  sukoba  interesa!  Prave  NGO  koja  sutra  za  projekte  i  finansije  treba  da  konkuriše  kod  sebe  samih,  svog  ministarstva,  pa  to  je  apsurd.  Pri  tom  im  nije  dosta  što  imaju  platu  iz  budžeta,  sad  još  hoće  da  dobijaju  razne  stimulacije,  nadoknade  i  dodatne  pare  za  troškove  i  projekte,  a  opet  iz  budžeta!  Pa  to  nema  nigde  i  samo  je  dokaz  da  su  se  državni  direktori  toliko  osilili  i  izgubili  svaki  kompas  -  rezigniran  je  ovakvim  ponašanjem  Karađinović. 
Kao  jedan  od  ciljeva  udruženja  navedena  je  i  saradnja  sa  domaćim  i  međunarodnim  udruženjima  u  cilju  razmene  znanja,  iskustava  i  publikacija.  Pitanje  je  samo  o  čijem  trošku?!
Tako  se  nameće  pitanje  hoće  li  se  sad  po  ugledu  na  direktore  domova  zdravlja  i  naši  ministri,  sa  „prvim  belim  mantilom“  na  čelu  samoorganizovati  i  grupisati  u  nevladin  sektor.  Možda  bi  njihovim  stopama  mogli  da  krenu  i  drugi  službenici,  pa  bi  uskoro  mogli  da  imamo  i  udruženje  ministara  Srbije,  koji  bi  iz  NIP-a  mogli  da  traže  novac  za  strateške  projekte  u  Srbiji! 

Podrška  Evropske  unije

Projekat  Ministarstva  zdravlja  i  Evropske  unije  „Podrška  primeni  kapitacije  u  primarnoj  zdravstvenoj  zaštiti  u  Srbiji“  finansira  se  sredstvima  Evropske  unije.  Njegova  vrednost  je  pet  miliona  evra  -  polovina  novca  namenjena  je  za  tehničku  pomoć,  a  druga  polovina  za  nabavku  IT  opreme  za  zdravstvene  ustanove  uključeneu  projekat.  Aktivnosti  su  započete  u  septembru  2007.  godine  i  trajaće  do  kraja  2010.  godine.

 

M.  Dakić

 

 

<<Nazad