<<Nazad

http://www.alo.rs/vesti/13754/Drzavno_zdravstvo_naplati_300_miliona_evra_u_kesu

 logo_ALO

Petak - 03.04.2009
Sporedne prihode bolnica koje sefinansiraju iz fonda za zdravstvo niko ne kontroliše

Državno zdravstvo naplati 300 milionaevra u kešu

Zdravstvene ustanove u Srbijizaradile suu proteklih pet godina više od milijardu evra „u kešu“ na imevanstandardnih usluga. Ovi „samostalni prihodi“ su potpuno van poreskogsistema, a time i precizne evidencije, gde je taj novac naknadnoodlazio.

Samo za prošlu godinu građani suiz džepa za takozvane usluge na lični zahtev dali oko 30 milijardidinara, tačno koliko iznosi i rupa u državnom budžetu za ovu godinu. 

Preskakanje lista čekanja za operacije srca, magnetnurezonancuisve ostale usluge na koje se inače čeka nekoliko meseci moguće jepretvoriti u vanstandardnu uslugu „na lični zahtev pacijenta“. Čekanjepostaje prošlost, a ustanova dobija neoporezovanih više desetinahiljada dinara dnevno!
Novac se, doduše, ne uzima samo od pacijenata iz Srbije koji su zaplate zaposlenih i opremu u bolnicama već izdvojili kao zdravstveniosiguranici, odnosno poreski obveznici, nego i od prodaje uslugapacijentima iz okolnih zemalja i inostranstva.
Tako je slučaj jednog pacijenta koji ima dvojno državljanstvo BiH iSrbije najbolji primer kako se ostvaruju prihodi u zdravstvenimustanovama u našoj zemlji.

Naime, D. V. je kao građanin Srbije na operaciju katarakte trebalo dačeka do novembra, ali mu je ponuđena opcija da kao „stranac“ tuoperaciju plati, pa je tako volšebno operisan već u martu ove godine.
- U 2007, po podacima RZZO, građani su platili više od 25 milijardidinara, u 2008. to se prema indeksu rasta približava iznosu od 30milijardi dinara ili više od 300 miliona evra. Ta sredstva su naplaćenapo osnovu „vanstandardnih usluga“ po članu 61 Zakona o zdravstvenomosiguranju i na osnovu preskakanja lista čekanja, po članu 57 istogzakona - kažu u Udruženju privatnih lekara i stomatologa Novog Sada.
Treba naglasiti da je Ministarstvo zdravlja dalo odrešene rukedirektorima i upravnim odborima u određivanju cena i načina trošenjanovca uzetog „iz džepa“, dok Ministarstvo finansija već godinama nemaodgovor ko kontroliše te tokove novca. Pacijentu se za plaćenu usluguizdaje račun sa paragon bloka, inače dostupan u svakoj knjižari.
- Zdravstvo jeste oslobođeno PDV-a, ali šta je sa porezom na dobit ilidohodak? Koliko je 30 milijardi u gotovini u odnosu na BDP i gde odlazitaj novac - pitaju privatnici i ističu da se rupa u budžetskom deficituod 30 milijardi dinara može odmah popuniti ubacivanjem „sopstvenihprihoda“ u tokove javnih finansija i za toliko umanjiti doprinose itransfere iz republičkog budžeta prema RZZO.

 

Vanredni prihodi državnog zdravstva

2004. 12, 296
2005. 15,138
2006. 21,346
2007. 25,374

(u milijardama dinara)
 

Šta su stvarno vanstandardne usluge

U Zakonu o zdravstvenom osiguranju precizirano je 25vanstandardnihusluga koje ne pokriva zdravstveno osiguranje. Izdvajamo neke od njih:
- Pregledi radi upisa srednje, visoke i auto škole
- Pregledi sportista 
- Kozmetičke hirurške intervencije
- Prekidi trudnoće iz nemedicinskih razloga
- Stomatološke usluge koje ne pokriva osiguranje
- Lečenje impotencije i promena pola
- Lečenje akutnog pijanstva
- Lečenje hipnozom
- Metode alternativne i tradicionalne medicine
- Psihološko savetovanje
- Posebna udobnost i komfor za vreme boravka u bolnici

 


M. M.

 

<<Nazad