<<Nazad

 

 

naslovna.jpg

subota  27.  februar  2010.

Zdravstvo  u  začaranom  krugu

U  članku  ‘’Dinar  po  pacijentu’’  (  25.  februar  2010.)  novinarka  ‘’Politike’’je  plastično  opisala  probleme  sa  kojima  se  susreće  projekat  reforme  primarne  zdravstvene  zaštite.  Treba  podsetiti  da  je  projekat  ’’Kapitacija-izabrani  lekar’’  od  samog  početka  osporavan  zbog  sistemskog  paradoksa  sobzirom  na  to  da  je,  suprotno  evropskim  standardima,  eliminisao  pravo  srpskog  osiguranika  na  slobodan  izbor  lekara  u  državnom  ili  privatnom  sektoru.Taj  bitni  nedostatak,  osim  što  je  u  suprotnosti  sa  najvažnijim  principima  iz  Evropske  povelje  o  pravima  pacijenta,  bazičnog  zdravstvenog  dokumenta  Evropske  unije,  ima  i  druge  brojne  štetne    posledice  zbog  jačanja  monopola  državnog  zdravstva.  Jer  monopol  kao  mehanizam  regulisanja  ponude  i  tražnje  je  dokazano  neuspešan  pa  drugačije  nije  moglo  biti  ni  u  sektoru  zdravstva. 

Nepostojanjem  prava  osiguranika  da  za  svoj  obavezni  zdravstveni  doprinos  od  12,3%  slobodno  izabere  lekara  kod  koga  će  se  lečiti  dodatno  jača  neproduktivnost  i  neefikasnost  doma  zdravlja  sobzirom  na  to  da  monopolista  po  definiciji  nema  podsticaj  da  se  ponaša  racionalno.  Tu  neproduktivnost  građani  dobro  osećaju  na  svojoj  koži  pa,  uprkos  stalnoj  medijskoj  kampanji,  odbijaju  da  prinudni  izbor  lekara  u  domu  zdravlja  prihvate  kao  svoj  slobodan  izbor,  što  opet  otvara  dodatne  probleme  u  finansiranju  zdravstva.  Svakako  da  je  jedan  od  najtežih  problema  prestanak  uplate  obaveznog  doprinosa  od  strane  brojnih  osiguranika  na  šta  nas  zdravstveni  zvaničnici  stalno  opominju.  Međutim,  smanjenje  fiskalne  discipline  je,  bar  u  ovom  slučaju  jasno,  objašnjivo    nezadovoljstvom  građana  sa  modelom  reforme  zdravstva  koji  im  se  nameće  a  koji  im  istovremeno  uskraćuje  elementarna  prava  koja  postoje  već  decenijama  u  Evropi.  Tako  se  zdravstvo  vrti  u  začaranom  krugu  nezadovoljstva  građana  i  siromaštva  zdravstvenih  radnika.A  već  i  naslov  pomenutog  članka  jasno  ukazuje  da  projekat  ’’Izabranog  lekara’’  nije  u  stanju  da  taj  začarani  krug  prekine

Dr  Draško  Karađinović

Udruženje  privatnih  lekara  i  stomatologa

Novi  Sad


Back

 

<<Nazad