<<Nazad

 
naslovna.jpg
Beograd, petak 26.avgust, 2005.

VEK PRVI

 

 

 

Lekari na "dve stolice"
 
Ministar zdravlja Srbije Tomica Milosavljević izjavio je juče da će usvajanjem zakona o komorama zdravstvenih radnika, čiji se tekst nalazi u Skupštini Srbije, značajno poboljšati uslovi i kvalitet rada u zdravstvenim ustanovama. Taj zakon,  ali i predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti i osiguranju, republički parlament bi trebalo da razmatra do kraja godine.
Na skupu koji je u hotelu ,, Interkontinental" organizovao list ,,Pregled", Milosavljević je rekao da će komore imati značajno javno ovlašćenje, jer će primoravati lekare da se kroz učešće na kursevima kontinuirane medicinske edukacije profesionalno razvijaju i unapređuju znanja i veštine. Oni će tako moći da dobijaju akreditacije i obnavljaju licence za rad.
Ministar je oštro reagovao na optužbe pojedinih učesnika iu Udruženja privatnih lekara, koji su rekli da su odredbe ovih zakona neprihvatljive, jer ostavljaju ,, široke mogućnosti za koruptivne delatnosti". Oni su između ostalog istakli da se ne sme ostaviti mogućnost da lekari s državnih klinika rade u privatnoj praksi, jer je to, kako smatraju, koruptivni mehanizam koji se onda može primeniti i na druge oblasti. 
(Beta)
 

 

Back

 

<<Nazad