<<Nazad

 

 

naslovna.jpg
Utorak 10.mart 2009.

MEĐU NAMA


Dopunski rad diskriminiše pacijente

Čitam izjave nadležnih (Dopunski rad rasterećuje Klinički centar, 8.3.2009) kako će naplaćivanje usluga  „određenih“ zaposlenih lekara u KCS po želji pacijenta i izvan radnog vremena dovesti do skraćivanja lista čekanja za osiguranike RZZO. S obzirom da sam radio skoro dve decenije u zemljama Zapadne Evrope ovakve namere me konsterniraju iz više razloga.

Prvo, očigledno da plaćanje iz džepa u ustanovama koje su na budžetu može samo da podstakne i legalizuje diskriminaciju pacijenata po osnovi imovinskog stanja. Podsećam, po definiciji drzavni službenici, u ovom slučaju lekari, imaju obavezu jednakog i ravnopravnog tretmana svih pacijenata, bez pravne osnove da posebno privileguju određene pacijente To proizilazi iz činjenice da rade u budžetskoj monopolskoj ustanovi koju finansiraju svi građani kroz takođe obavezni monopolski javni fond RZZO a u skladu sa elementarnim principima funkcionisanja moderne države (sudstvo, carina, policija, školstvo...).

U suprotnom, neravnopravan tretman građana u javnoj ustanovi odmah problematizuje pitanje obaveznosti finansiranja te ustanove, pa ovakva izjava, osim što podriva principe pravednosti, dostupnosti, solidarnosti i jednakosti na kojima počiva javno zdravstvo, obesmišljava obavezno zdravstveno osiguranje i predstavlja direktan poziv na poresku neposlušnost gradjana koji logično ne vide više razlog za redovno plaćanja poreza i doprinosa.

Drugo, otvara se problem korišćenja skupog državnog resursa (hirurške sale, endoskopija, magnetna rezonanca, litotripsor, oftalmološki laser...itd) jer se postavlja pitanje kojim redom i po kojoj ceni će ga koji lekari koristiti za svoje privatne pacijente. I šta kada se magnet od 1,5 miliona evra, koji pripada svima nama, pokvari u dopunskom radu zbog privatnog profita? Šta se dešava sutra sa listama čekanja i redovnim pacijentima? Šta se dešava ako se urgentno istovremeno kod vise porodilja javi indikacija za carski rez? Koja porodilja ima prednost u hirurškoj sali? Naravno, ona koja je platila dopunski rad lekara, drugoj preostaje samo da čeka, sa svim rizicima, iako plaća doprinos iz koga se izdržava KCS!

Treće, posle punog radnog vremena od 8 sati, treba dopunski raditi u "večernjoj klinici"! Nauštrb produktivnosti kod dela radnog dana: onog za sigurnu budžetsku platu ili privatne zarade? Očigledno, što su duže liste čekanja pre podne, dopunski rad drzavnih lekara će biti profitabilniji posle podne. Kako opravdati "dopunski rad" uz istovremeno postojanje lista čekanja na kojima su osiguranici koji uplaćuju doprinos?  Ako postoje liste čekanja, zašto uprava KCS ne uvede još jednu radnu smenu a ne da u tome traži razlog  za dodatno naplaćivanje? Time bi istovremeno i zaposlila mlade, nezaposlene lekare. Ovako ispada da neki imaju primanja po dva – tri osnova a drugi lekari nemaju ništa!

Ovakvo rešenje bi trebalo da postane obrazac za ostale ustanove u Republici?! Stoga je poslednji je trenutak da Predsednik Boris Tadić i Vlada RS  hitno reaguju i spreče nezakonitu merkantilizaciju državnih bolnica a time i diskriminaciju miliona siromašnih građana Srbije sa nesagledivim zdravstvenim i socijalnim posledicama.

Dr Draško Karađinović

Novi Sad

Back

 

<<Nazad