<<Nazad

 
naslovna.jpg

VEK PRVI

 

 

 

Beograd, sreda 3.avgust, 2005.
 

  Zalaganje za legalizaciju konflikta interesa

 
,,Briga o mladim lekarima" 29.7

Na pitanje kako protiv korupcije u zdravstvu predsednik Srpskog lekarskog društva, dr Vojkan Stanić daje jedan tačan i dva pogrešna odgovora.

Tačno je da korupcija nije samo pitanje novca već pre svega stanja svesti i etičkih normi pa se ne može suzbiti visinom plate lekara. Onome koji je naučio da kao državni službenik uzima mito, nikakva plata neće biti dovoljna jer u korupciji nema limita i fiktivnih psiholoških iznosa posle kojih ova kriminalna pojava prestaje.

Međutim, pogrešno je zalaganje dr Stanića za mogućnost da državni lekar istovremeno može da radi i privatno pošto je to zalaganje za legalizaciju konflikta interesa. Jer ako se u budućim zakonima iz zdravstva dozvoli da lekar-državni službenik bude i privatnik, onda nema razloga, da pomenem samo neke od brojnih mogućnosti, da i sudija ne bude istovremeno i advokat ili da carinik posle podne ne radi kao špediter. Nema sumnje da bi ove kategorije službenika bile zadovoljne ali šta bi na to rekli građani, poreski obveznici koji to sve plaćaju?

Pokušaj legalizacije konflikta interesa je zapravo pokušaj legalizacije korupcije što je nespojivo sa životom normalne društvene zajednice. Treba podsetiti da je razlikovanje statusa državnog činovnika od statusa privatnika temelj funkcionisanja države u EU na šta izgleda mnogi službenici kod nas lako zaboravljaju.

A da i ne pominjem kako mogućnost da zaposleni lekar sedi na više stolica u državnom i privatnom sektoru onemogućava mlade lekare da nađu radno mesto i započnu profesionalnu karijeru, što je pak u direktnoj kontradikciji sa nazivom članka.

Pogrešna je i tvrdnja da će buduća lekarska komora, bazirana na apsurdnom konceptu spajanju državnog i privatnog sektora, naći način borbe protiv korupcije. Korupcija i mito u zdravstvu su već jasno definisani u krivičnom zakonu i tu buduća lekarska komora sobzirom na onu narodnu "vrana vrani oči ne vadi" ne može biti rešenje. Uostalom i dosadašnja neaktivnost Srpskog lekarskog društva po pitanju borbe protiv korupcije potvrđuje ovu izreku. Jer, malo je verovatno da oni isti koji protiv korupcije i konflikta interesa u zdravstvu do sada nisu preduzimali konkretne i uspešne mere, u budućoj lekarskoj komori naglo postanu aktivni borci protiv ove kriminalne pojave. Pre će biti da je to zamena teza zbog nečinjenja i zataškavanja ovog ogromnog problema koji bolno pogađa milione građana.

Prema tome, borba protiv korupcije se ne sme ostavljati za neko buduće vreme  virtualnih komora i licenci pošto svi potrebni zakonski instrumenti već postoje. Građanima je dosta opravdanja i traženja alibija a Srpsko lekarsko društvo, kao najstarije lekarsko udruženje, bi konačno moralo da iznese konkretan program borbe protiv korupcije u zdravstvu i pozove na mobilizaciju veliki broj poštenih lekara protiv tog najvećeg zla zdravstva.

 

Dr Draško Karađinović

Novi Sad


 

 

Back

 

<<Nazad