<<Nazad

 
naslovna.jpg

Ponedeljak,
2.jun 2003


VEK PRVI

 

 

 


 


UPOZORENJE DRUŠTVA PRIVATNIH STOMATOLOGA SRBIJE


Ponavljanje grešaka

Neustavna rešenja u nacrtu zakona o zdravstvu

 


Novi Sad, 1. juna

Javna rasprava o paketu sistemskih zakona iz zdravstva sazvana "pod hitno" u prošli utorak u sali Skupštine Vojvodine, od strane ministra zdravlja dr Tomice Milosavljevića, izazvala je dosta skepticizma već i zbog načina na koji je organizovana.

Pozivi za javnu raspravu su upućeni pre početka, a u samoj sali su deljeni predlozi i nacrti zakona koji su tog jutra doneti iz Beograda, tako da velika većina prisutnih nije imala priliku da ih ranije pročita – rekao nam je portparol Društva privatnih stomatologa Srbije Draško Karađinović.

Čemu žurba

Nakon što je ministar Milosavljević u uvodnim napomenama objasnio predlog zakona o lekovima, lekarskim komorama, kao i nacrt zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju, potonja rasprava protekla je u brojnim kritikama. Prisutni lekari, napominje Karađinović, sa čuđenjem su konstatovali kako se jednom od najvažnijih zakonskih setova pristupa sa toliko žurbe. Jer, za celu raspravu predviđeno je svega nekoliko nedelja. Samo je predlog zakona o lekovima, koji su radili evropski stručnjaci, dobio pozitivnu ocenu.

– Ostala tri nacrta, inače produkt službe Ministarstva, ocenjena su kao "miloševićevski, julovski, centralistički..". i da nisu u skladu sa reformama u državi. Osim stručnih problema, ustanovljeno je da ovi nacrti imaju i velike pravne manjkavosti pa je zbog toga kritikovana površnost sa kojom se prišlo postavljanju sistemske koncepcije srpskog zdravstva – ističe Karađinović.

I sprečavanje sukoba javnog i privatnog interesa nije rešeno na savremen način pa će to predstavljati nepremostivu smetnju kod usaglašavanja sa evropskom regulativom, posebno u predlogu zakona o lekarskim komorama – tvrdi Karađinović. Sve to potkrepljuje i pismom koje je 27. marta ministru Tomici Milosavljeviću uputio Nikolas Marso iz Evropske agencije za obnovu.

U njemu on, između ostalog, piše: "Zapažam da je protivljenje privatnih lekara, naročito stomatologa, konceptu nacrta ovog zakona široko medijski praćeno, jer je viđen kao budući konflikt između privatnog i državnog sektora".

Skupi promašaji

– Farmaceutska državno-privatnička komora, koja već postoji, pokazala se kao veliki i skup promašaj pa nije jasno zašto se greška ponavlja. Mi smo skrenuli pažnju da se diskriminacija prema privatnom sektoru, pa tako i prema brojnim pacijentima, ponavlja. Skrenuli smo pažnju i na neustavna rešenja u Nacrtu zakona o zdravstvenoj zaštiti (član 35), uz ocenu da ga treba povući iz procedure jer broj primedbi uveliko prevazilazi broj članova ovog nacrta – tvrdi Karađinović i dodaje da se Ministarstvo zdravlja meša u sve, pa od decentralizacije i dislokacije različitih republičkih ustanova van Beograda, kao jednog od ciljeva modernizacije naše države, nema ništa.

M. Karadžić  

 

Back

 

<<Nazad