<<Nazad


http://arhiva.kurir-info.rs/arhiva/2007/jun/18/V-10-18062007.shtml


 
18. jun 2007.

GDE SU MILIJARDE?

Zdravstvene ustanove na ime "vanstandardnih usluga" zaradile oko 21 milijardu dinara, na koje niti je plaćen porez niti se zna gde se nalaze

BEOGRAD - Zdravstvene ustanove u Srbiji zaradile su, bez ikakve poreske kontrole, 21,3 milijarde dinara, odnosno 262 miliona evra! Ova neverovatna suma, navedena je u finansijskom izveštaju Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje za prošlu 2006. godinu, kao sopstveni prihodi zdravstvenih ustanova, koji se inače prikazuju van budžeta i van PDV!

Reč je o takozvanim vanstandardnim uslugama bolnica i klinika, kojima je Ministarstvo finansija omogućilo da ostanu neoporezovane, tj. nefiskalizovane. Ministarstvo zdravlja dalo je odrešene ruke direktorima i upravnim odborima da sami određuju cenu i način trošenja keša koji se svakodnevno uzima od građana, između ostalog, i za laboratorijske analize, magnetnu rezonancu (koja košta i do 22.000 dinara) zaobilaženje liste čekanja, epiduralnu anesteziju, pa čak i endoskopsku hirurgiju!
- Vanstandardne usluge koje vrše lica, odnosno lekari i medicinsko osoblje na klinikama, a u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, oslobođena su od plaćanja poreza, pa tako i od fiskalizacije, zato što je takav sistem u svim zemljama u okruženju - kažu u Ministarstvu finansija, ali nemaju odgovor na pitanje ko onda vrši kontrolu ovih milijardi, odnosno koliko iznosi porez na dobit u ovom slučaju?!

Društvo privatnih lekara i stomatologa, svojevremeno je prvo i upozorilo na postojanje takozvanih "crnih fondova" u zdravstvu, odnosno na rupu u zakonu kojom je omogućeno državnim činovnicima (lekarima) da u kešu naplate uslugu, izdajući za to priznanicu na običnom paragon-bloku iz knjižare.
- U saglasnosti s kojim zakonom iz poreske oblasti je dozvoljeno naplaćivanje ovih usluga u kešu, bez ikakve validne evidencije? Tačno je da je zdravstvo oslobođeno od PDV, ali šta je s drugim porezima na dobit, odnosno dohodak građana, jer se ovde radi o ogromnim prihodima u gotovini (1 odsto BDP), koja isparavaju na volšeban način. Da li mi ovde pričamo o milionskoj utaji poreza - pita Draško Karađinović portparol Društva. U Ministarstvu zdravlja nemaju odgovor na pitanje na šta su konkretno potrošene ove milijarde dinara, ali ako je suditi prema nedavnoj izjavi pomoćnika ministra zdravlja Vasilija Antića, "najveći deo odlazi na povećanje plata zaposlenima", pa pojedincima prihodi mesečno rastu i do 10 odsto!

- Ukoliko je ovo legalno i dopustivo, onda ne vidim razliku ni u mogućnosti da se ostalim državnim službenicima, sudijama, carinicima i poreznicima plati u kešu za neku vanporesku uslugu, na primer, za suđenje preko reda - kaže Karađinović.
I dok u Ministarstvu finansija, glavnoj instanci za finansije i poreze u zemlji, nemaju ideju kako iskontrolisati dobit od 21 milijarde, u Ministarstvu zdravlja kažu da ove milionske tokove novca po zakonu kontrolišu zdravstveni inspektori?!

- U skladu sa članom 243. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, nadzor nad radom zdravstvenih ustanova vrši Ministarstvo zdravlja preko zdravstvenih inspektora i inspektora nadležnih za oblast lekova i medicinskih sredstava.

VANSTANDARDNE USLUGE U EU

U Evropskoj uniji i tranzicionim zemljama, vanstandardne usluge kako ih sprovodi srpsko Ministarstvo zdravlja nisu moguće iz više razloga. Kako za Kurir objašnjava dr Ljiljana Pejin-Stokić iz Ekonomskog instituta, nadležna za zdravstvenu ekonomiku, pružanje ovih usluga vezano je za princip pružanja takozvanih nemedicinskih usluga ili usluga koji predstavljaju dodatni luksuz pri smeštaju pacijenata.
- To konkretno znači, posebna soba, TV u sobi ili zahtev da intervenciju obavi određeni lekar. U svakom slučaju ovako definisane usluge ne utiču bitno na medicinski ishod intervencije. Ni u kom slučaju ne vrše se promene redosleda na listi čekanja za operaciju, jer se liste formiraju prema utvrđenim kriterijumima - kaže dr Stokić.

ZATVOR DO OSAM GODINA

Prema članu 229. Krivičnog zakona Srbije za poresku utaju, odnosno izbegavanje plaćanja poreza predviđene su zatvorske kazne u periodu od tri do osam godina.
(1) Ko u nameri da potpuno ili delimično izbegne plaćanje poreza, doprinosa ili drugih propisanih dažbina, daje lažne podatke o zakonito stečenim prihodima... ako iznos čije se plaćanje izbegava prelazi 150.000 dinara, kazniće se zatvorom do tri godine i novčanom kaznom.
(3) Ako iznos obaveze iz stava 1. ovog člana čije se plaćanje izbegava prelazi sedam miliona i 500.000 dinara, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina i novčanom kaznom.

(M. M.)

<<Nazad