<<Nazad

NOVI SAD
SUBOTA-NEDELJA, 25/26.3.2006.
 

Strani investitori negativno ocenili naše zakone iz zdravstva

U "Beloj knjizi" mrkli mrak 

Prošlonedeljna prezentacija "Bele knjige 2006", najvažnije publikacije Saveta stranih investitora je izazvala neku vrstu zemljotresa u Ministarstvu zdravlja. Podsetimo na to da iza Saveta stranih investitora stoji 120 stranih kompanija koje su u Srbiju uložile 2,5 milijardi evra i zaposlile 120 hiljada radnika. Stoga, preporuke iz "Bele knjige" imaju veliki uticaj kod odlučivanja novih investitora gde će plasirati svoja sredstva ali i na Vladu RS koja privlačenje stranih investicija stavlja na vrh svojih prioriteta.

Savet stranih investitora je ove godine prvi put analizirao sektor zdravstva jer je zapaženo da neracionalnost tog sektora teško opterećuje javnu potrošnju a time i konkurentnost privrede Srbije. Ukupni troškovi zdravstva u Srbiji čine preko 10 % bruto domaćeg proizvoda što je blizu 2 milijarde evra! To je proporcionalno više nego što potroši 15 najrazvijenijih zemalja Evropske unije koje u proseku troše 6,4 % BDP, a više je i od onoga što troše Hrvatska, Makedonija, pa čak i Slovenija.

Nažalost, a to građani svakodnevno osećaju na svojoj koži, ova eksplozija troškova nije praćena odgovarajućim rastom kvaliteta, dostupnosti i pravednosti zdravstvenih usluga.

Pre nego prenesemo osnovne preporuke moramo konstatovati da se stavovi  Društva lekara Vojvodine-SLD o zakonima iz zdravstva u visokom stepenu poklapaju sa analizama ovog uticajnog i moćnog udruženja. Ta sličnost u ocenama ukazuje, možemo reći bez lažne skromnosti, na visok stručni kvalitet javnih rasprava koje su se vodile prošle godine u lekarskim krugovima u Vojvodini.

U zakonu o zdravstvenom osiguranju, strani investitori zapažaju da se obavezno zdravstveno osiguranje sprovodi kroz jedan fond, to jest RZZO što uslovljava monopolsku strukturu finansiranja zdravstva.Takođe, pacijent ne može slobodno da bira lekara u državnom ili privatnom sektoru što bitno utiče na produktivnost, efikasnost i kvalitet zdravstvene zaštite. Osnovni princip demonopolizacije modernog zdravstva "slobodan izbor lekara u državnom ili privatnom sektoru" u zakonu nije predviđen. RZZO diskreciono odlučuje iako je javni a ne privatni fond i tako diskriminiše osiguranike, poreske obveznike koji moraju imati pravo da biraju lekare i tako da svoj doprinos usmeravaju tamo gde se leče.  

Zbog toga, strani investitori predlažu da osiguranici u okviru "osnovnog paketa usluga" budu refundirani od RZZO, nezavisno da li se leče u državnom ili privatnom sektoru. Razliku u ceni, participaciju, ako je ima, pacijent plaća sam odnosno iz dobrovoljnog osiguranja.

I na zakon o zdravstvenoj zaštiti Savet stranih investitora ima brojne suštinske primedbe. Od toga da građani duplo plaćaju lečenje, preko besmislene licence-dozvole za samostalni rad koja zbog birokratizovanja poskupljuje sistem, do konflikta interesa državnog lekara koji može da bude istovremeno i privatnik, primedbe precizno definišu mnoge slabe tačke zakona.

Strani investitori preporučuju, radi otklanjanja restriktivnog duha zakona, liberalniji pristup informisanju pacijenata o mogućnostima lečenja, ukidanje licenci, uvoz strane medicinske tehnologije sa potrebnim sertifikatima EZ bez činovničkih komplikacija, kao i neophodnost da osiguranik samostalno po principu "novac prati pacijenta" usmerava svoj doprinos u državni ili privatni sektor.

I na zakon o komorama zdravstvenih radnika strani investitori imaju važne primedbe jer konstatuju da je državno-privatnička komora privredno i pravno apsurdna. Predloženo poboljšanje podrazumeva osnivanja komore samo za privatni sektor sobzirom da državni lekari imaju sindikate za ostvarivanje svojih profesionalnih prava.

Samo demopolizacija državnog zdravstva, pluralitet javnih i privatnih osiguranja kroz razvoj regulisanog tržišta kao i slobodan izbor lekara mogu biti temelji realne a ne kao što se nudi, simulirane reforme zdravstva. Zbog konkurencije, kvalitet usluga i komfor pacijenata bili bi neuporedivo veći. Takođe, korupcija bi se znatno smanjila pošto je monopol najbolja podloga za zloupotrebe.

Bazirajući predloge na modelu zdravstva razvijenih zemalja iz kojih dolaze, investitori na efikasan i koncizan način ukazuju na potreban pravac refomi pa čitanje ovog dokumenta (na adresi http://www.fic.org.yu/ ) čini školski primer toga kako se sa malo reči može mnogo toga kazati. Ujedno, činjenica da su autori ove studije uspeli da na četiri strane ponude koncept reformi kakvo Ministarstvo zdravlja nije bilo u stanju da izradi za četiri godine mandata mnogo govori o stručnoj arhaičnosti lokalnih birokrata.

Šok koji je izazvala "Bela knjiga" pokazuje neophodnost usaglašavanja zdravstvenih funkcionera sa novim vremenom. Jer vreme skupih monopola i nezasluženih privilegija pripada prošlom dobu kolektivističkih ideologija i predstavlja osnovnu barijeru uspešnoj tranziciji.

 

Dr Jovan Rakić

iz

Društva privatnih lekara i stomatologa Srbije i

član Saveta za reformu Društva lekara Vojvodine

 

<<Nazad