<<Nazad

SUBOTA-NEDELJA 17/18.12.2005.

Iz Društva privatnih lekara i stomatologa Srbije 

Lekarska licenca kao reket (II)

 Da nastavimo sa komentarom žustre rasprave u srpskom pralamentu o Predlogu zakona o lekrarskoj komori. Šta je još to, izeđu ostalog, u ovom zakonu  izazvalo toliko emocija i bučnih rasprava?

Podsetimo, suština zakona je preuzeta iz zakona iz 1996 god. koji temelji komoru na jednoj skupštini sastavljenoj od dve različite grupe lekara : lekara zaposlenih u državnoj službi i lekara koji obavljaju privatnu praksu. Iz takve, dakle, hibridne skupštine se biraju svi zajednički organi koji treba da uređuju aktivnosti i definišu interes i položaj lekarske odnosno stomatološke komore prema osiguravajućem zavodu, ministarstvu zdravlja, pacijentima...

Da bismo istakli apsurd u tom konceptu, narodski rečeno  - pomešanih baba i žaba,  podsetimo da su lekari iz državnog sektora pravno i ekonomski definisani kao službenici a da kolege iz privatnog sektora podležu zakonskoj regulativi o privatnim preduzetnicima.

Drugačije rečeno, to je kao kada bi se formirala jedna virtuelna komora od državnih činovnika to jest sudija i privatnih preduzetnika odnosno advokata.Osim toga, ta komora bi kao profesionalno udruženje trebala da ima i jedinstven i istovremeno i kontradiktoran interes: na primer, visoke plate za jedne i niske poreze za druge.Kraj toga bi išlo obrazloženje da se obe kategorije članova zaboga bave istom, pravnom delatnošću.

Predlog zakona koji se odnosi na nas lekare i stomatologe, osim što u temelju negira osnovni postulat svakog modernog društva o jasnom definisanju državnog i privatnog sektora u zdravstvenoj delatnosti, stvara bezbroj okolnosti za pojavu konflikta interesa, neminovnih kada dve različite profesionalne grupe moraju da izraze svoje posebne interese kroz stav zajedničkih organa jedne komore.

Sem brojnih nepoznanica i pravnih neusaglašenosti, posebno ukazujem  na pitanje dobijanje licence, dozvolu za obavljanje delatnosti (koja nije ni univerzitetska diploma ni državni ispit ali je važnija od njih jer se periodično obnavlja) kao novinu i veliku specifičnost srpskog zdravstva. Naime, druge evropske zemlje kao što su Francuska, Nemačka ili Švajcarska… taj bizarni ali skup dokument ne poznaju.

Zamislimo se malo nad tim podatkom.

Da dodam još kako ne treba sumnjati da će direktor komore (još jedna izmiišljena funkcija) i grupa oko njega umeti da valorizuju takvu licencu koja meni pre liči na legalizovan reket.

 

 Dr Jovan Rakić

Novi Sad

Društvo privatnih lekara i stomatologa Srbije

 

<<Nazad