<<Nazad

Novi Sad
 
SUBOTA-NEDELJA, 15/16.4.2006

O reformama i ,,reformama" u oblasti zdravstva

Lekarska komora-kolika je cena zablude?

 Proteklih nekoliko meseci smo bili "akteri" i svedoci  usvajanja "reformskih "zakona iz oblasti zdravstva.Javne rasprave strucnjaka iz te oblasti su pokazale da  predlagani zakoni a kasnije i usvojeni nisu uopste reformski.Naprotiv ti zakoni su takvi da jos vise jacaju drzavni monopol sa tendencijom diskriminacije privatnog sektora.Svi napori da se uz najbolje namere nesto promeni nabolje u smislu  istinske reforme pali su u vodu.Nista od sugestija nije usvojeno,pa smo dosli do zakljucka da javne rasprave kao da i nije bilo.Zagovornici  takvog zakona objasnjavaju i izrazavaju bojazan za drzavno zdravstvo da se nece moci nositi sa privatnim ukoliko se na svim nivoima sprovede ravnopravnost.To ce se  neumitno desiti dali za dve tri ili pet godina,jer sve zemlje u tranziciji odnosno u okruzenju su to odavno sprovele. Sve te zemlje su svoje zdravstvo i zakone napravile da budu kompatibilne sa zemljama Evropske Unije, znaci vrlo racionalno.

Jedan od tih zakona je Zakon o Komorama zdravstvenih radnika koji obavezno spaja lekare privatnike i državne službenike u jednu organizaciju. To je i privredni i pravni apsurd. Smatramo da bi lekarska komora bi trebalo da bude udruženje lekara koji imaju lekarske ordinacije - komorski tip predstavlja udruživanje pravnih subjekata - kao što imaju advokati. Članovi Advokatske komore su samo pravnici koji imaju advokatske kancelarije, ostali pravnici, sudije, javni tuzioci ili zaposleni pravnici po raznim firmama ne mogu biti članovi komore.Novi zakon iz oblasti zdravstva je predvideo zajedničko udruženje"komoru"za poslodavce i zaposlene! Zakon je predvideo jednakost u statusu i odlučivanju. Medjutim to je samo na papiru.

Na osnivačkom odboru (gde prilikom konstituisanja nisu postovani pariteti za žene i nacionalne manjine) je donesena odluka o konstituisanju Skupštine Lekarske Komore koja treba da sadrži 70% lekara iz državnih ustanova i 30 % privatnika. Gde je tu ravnopravnost? Po novom zokonu je predvidjena licenca, kontinuirana edukacija, akreditacija. Koliko koštaju te lepe reči?

Jasno je da se ne može dozvoliti da sve to privatnici debelo plaćaju a državnim lekarima da plaća ustanova, jer tu ustanovu plaća fond a trenutno fondove pune uglavnom privatnici.

Stav Društva privatnih lekara i stomatologa Srbije (DPLSS) jeste da dozvolu za rad (licencu) dobije svaki lekar posle polaganja pripravničkog ispita i tu dozvolu moze oduzeti samo redovni sud svojom presudom ukoliko se utvrdi postojanje krivičnog dela.

Lekarska komora treba to samo da procesuira odluku redovnog suda a ne sama da presuđuje! Svakako je svakom lekaru neophodna permanentna edukacija, i to trenutno već postoji u Srpskom Lekarskom Drustvu (SLD), u redovnim sekcijama. Besplatnim i redovnim praćenjem sekcija u SLD i DLV mora se ispunjavati kriterijum za dobijanje određenog broja bodova neophodnih za sertifikat. Ukupna članarina za Komoru i DLV treba da bude takva da je mogu svi lekari platiti a maksimalno do hiljadu dinara godišnje. U Srbiji je trenutno oko 20 000 lekara, pa prema tome to je 20 miliona dinara što je sasvim dovoljno za troškove dvoje-troje administrativnih službenika, za troškove obaveštavanja kao i za održavanje zgrade koja je vlasništvo SLD odnosno DLV. Sve preko te članarine je neopravdano i ukazuje na želju pojedinih grupa da zarade preko grbače svojih kolega.

Da napomenem da je vršenje funkcija u organima Komore čast za svakog lekara, pa prema tome ta funkcija mora biti volonterska - kao kod advokata - a ne plaćena. Jer, cilj komore nije da od lekara pravi službenike a ta opasnost u ovom zakonu postoji sa birokratizacijom i izmišljanjem direktorskih i drugih upravnih položaja.

Loša iskustva, i to iz naše sredine, nam pokazuju kolika može biti zaslepljenost nekih kolega lakom i brzom zaradom, koja se, naravno uvek krije iza retoričkog paravana etike, stručnog interesa, ugleda profesije i sličnih opštih mesta. Udruženje građana koje sebe naziva "Lekarska komora Vojvodine" već nekoliko godina dovodi u zabludu brojne lekare u Pokrajini, naplaćuje skupe članarine i izdaje "licence" iako su i članstvo i papir u zakonskom pogledu potpuno bezvredni i neobavezujući. I što je najžalosnije, ta grupa lekara stalnim manipulacijama o "tek što nije" obaveznosti svoju merkantilnu aktivnost prodaje magle uporno nastavlja. Naravno, na račun brojnih lakovernih lekara, osiromašenih i zbunjenih bujicom tranzicije, koji su poverovali u te šuplje fraze iza kojih se krije samo lični interes pojedinaca.

Dobra strana, ako je uopšte ima, te skupe zablude čija su žrtva bili mnogi vojvođanski lekari je što sada tačno znamo kakva buduća lekarska komora ne sme da bude. Najvažnije je da se lekari potpuno otrezne od pojmova "sjaj, ugled, dostojanstvo, elitnost lekarskog poziva...itd" jer manipulanti koriste upravo te zvučne reči kako bi sebi napunili džepove.

Prema tome, ključno je da lekari stvari posmatraju kroz ekonomsku prizmu i da svaki predlog buduće komore analiziriraju iz ugla koristi i troškova kako ne bi bili žrtve interesnih grupa.

 

Dr Jovan Rakić

iz Društva privatnih lekara i stomatologa Srbije i

Saveta za reformu zdravstva Društvo lekara Vojvodine

 

<<Nazad