<<Nazad

I n t e r n e t   i z d a n j e

Ponedeljak, 14. 4. 2003.

 
 

Glas javnosti 24 sata sa vama ...            Najnovije vesti iz zemlje i sveta ...

 

Ministar dr Tomica Milosavljević o protivljenju privatnih stomatologa koji ne žele jedinstvenu komoru

Vlasnički odnosi nisu presudni

Ministarstvo zdravlja ne odobrava specijalizacije dok se ne napravi višegodišnji plan potreba

 

BEOGRAD - Polaženje od vlasničkih odnosa u obrazovanju bilo koje komore zdravstvenih radnika, predstavlja elementarnu grešku, jer ona predstavlja profesionalnu organizaciju, koja treba da ispoštuje princip pripadnosti struke. Bez obzira da li je reč o komori doktora medicine, stomatologije ili farmaceutskoj i diplomiranih farmaceuta medicinske biohemije.

Ovo je komentar ministra zdravlja profesora dr Tomice Milosavljevića na neslaganje "jedne grupe" privatnih stomatologa, koji ne žele da imaju jedinstvenu komoru sa svojim kolegama zaposlenim u državnom sektoru, i koji istovremeno ne prihvataju dvodomu skupštinu, predviđenu članom 14, Nacrta zakona o komorama zdravstvenih radnika.

- Prožimanje i saradnja sa konkretnim rezultatima i poštovanje određenih standarda, treba da bude okosnica rada ove komore, a ne vlasnički odnos. Argumenti da privatni stomatolozi hoće manji porez, a državni veće plate, nije pravo objašnjenje, primećuje ministar Milosavljević. Apsolutna samostalnost, bez mogućnosti da Ministarstvo ima uvid u njihov rad, ne postoji kao primer nigde u svetu. Sem toga, ovo treba da bude komora individua koje se bave zdravstvenom službom, a sve druge aktivnosti potpadaju u domen udruženja, sindikata...

Pojašnjavajući šta to tačno znači, naš sagovornik navodi niz aktivnosti od toga da komora treba da utvrđuje prava i etičke norme, da vrši stručni nadzor, da pokreće inicijativu za cenu usluga i pružanje stručne pomoći, da pruži pomoć građanima u ostvarivanju prava, ukoliko se ispostavi da je to neophodno, da organizuje sudove časti... U tom smislu, ona i jeste nezavisna, stručna organizacija.

- Po osnovu kapitala u Evropi, na koju se pozivaju, ne postoji nijedna komora. Postoje jaka lekarska udruženja i komore, ali po drugim osnovama. Mi kao stručno udruženje imamo Srpsko lekarsko društvo, jedno od najstarijih u Evropi, tradicionalno smo imali i komoru, doduše sa velikom pauzom u radu. Donošenjem Zakona o komorama, zalažemo se za unapređenja kvaliteta stručnog rada u zdravstvu, koja obuhvata kategorizaciju usluga, licenciranje na osnovu poena sakupljenih u Centrima za kontinuiranu edukaciju. Šta to tačno znači? Kontinuirana edukacija podrazumeva aktivno učešće na svim važnim stručnim događajima koji nose određen broj poena. To znači da više neće biti dovoljno da neko samo kaže da je doktor, a da pri tom ništa ne čini na svom usavršavanju. Zbog onih koji stalno i vredno rade, moraće da se uvede ovakav vid kontrole, ljudi dodatno motivišu i nagrade.

Osim toga, nijedan nacrt zakona nije usvojen, da bi išao na stručnu raspravu, sa mogućim sugestijama. Tek sledeće nedelje, kaže dr Milosavljević, Nacionalni savet za zdravstvo sastaće se zbog četiri primarna zakona- zakona o komorama, lekovima, zdravstvenoj zaštiti i zakona o zdravstvenom osiguranju.

A što se tiče dobijanja novih specijalizacija, zainteresovani mladi lekari moraće da sačekaju. Do 1. septembra, naglašava dr Milosavljević, Ministarstvo zdravlja neće odobriti nijednu specijalizaciju.

- U septembru ćemo doneti celovit plan za tri do pet godina, u kome će se poštovati regionalne potrebe za određenim specijalizacijama, kao i specifično uže specijalizacije. Ali, bez kompletnih podataka o završenim specijalizacijama, nećemo moći da pravimo nikakav dugoročni plan, osim kada se radi o porodičnoj medicini i porodičnom lekaru, za koju nastava kreće 1. oktobra, ističe dr Milosavljević.

Takođe naglašava da je nama dobro edukovan porodični lekar preko potreban, i da njegove vrednosti moraju da se vrate na pravo mesto. Pošto je "čuvar kapije zdravstvenog sistema", i lekar koji određuje kada će se pacijent uputiti na viši nivo lečenja, mora da bude bolje edukovan, ali i bolje plaćen. Plata će mu se određivati na osnovu broja pacijenata koje leči, što je i najbolji pokazatelj koliko vredi.

 

Z. Ostojić

 <<Nazad