<<Nazad

I n t e r n e t   i z d a n j e

 4. 9. 2005.

 
 

Glas javnosti 24 sata sa vama ...            Najnovije vesti iz zemlje i sveta ...

 

Nekoliko reči o najavljenoj reformi zdravstvenog sistema

Nekom dve, drugom nijedna stolica

Na nedavnoj konferenciji "Šta znače novi propisi u zdravstvu" mnogo vremena potrošeno je na tumačenje pojma konflikta interesa ministru zdravlja Tomici Milosavljeviću. Međutim, stiče se utisak - uprkos nedavnoj konstataciji stručnjaka Saveta Evrope, OEBS-a, Transparenci Internešnel i Saveta za borbu protiv korupcije Vlade Republike Srbije da predlozi zakona počivaju na konfliktu interesa - kako ministru zdravlja mnoge stvari još nisu jasne.

Jedna od tih odredbi je predlog da se lekaru-državnom službeniku omogući da istovremeno bude i privatnik. Sedenje lekara-državnog službenika, ali i sudije, carinika, policajca... na dve stolice suprotno je svim standardima moderne države i, ako bi se prihvatilo, predstavljalo bi povratak u doba orijentalnih despotija.

Šta bi to značilo za državno zdravstvo, koje je od građana već ocenjeno kao jedno od najkorumpiranijih javnih službi - nije teško predvideti. Već katastrofalna produktivnost domova zdravlja i bolnica dodatno bi opala, a legalizacija pljačke preko "lista čekanja" za "vanstandardne usluge", kao koruptivnih mehanizama, postala bi jedini način da se građanin leči. I to u ustanovama koje on već finansira kroz obavezni doprinos i poreze. Koliko je to daleko od evropskih standarda solidarnosti, dostupnosti i pravednosti lečenja, nije potrebno naglašavati.

Slično egzistencijalno pitanje postavlja se i pred hiljade zdravstvenih radnika kojima sledi otpuštanje. Neko će biti na ulici bez posla i bez šanse da ga nađe, a drugi će ostati da rade istovremeno u državnom i privatnom sektoru. Legalizacija konflikta interesa vodi u socijalnu džunglu sa svim dramatičnim posledicama po građane.

I pored većeg broja pokušaja ministra Milosavljevića da opravda ovaj predlog, pa čak i pozivanjem na uredbe svog prethodnika Milovana Bojića, nijedan diskutant na konferenciji nije podržao tako očigledan konflikt interesa. Nijedan od brojnih prisutnih direktora državnih ustanova koje je postavio sam ministar nije se javno solidarisao sa ovim koruptivnim predlogom. Stiče se utisak da osim građana i široke javnosti sada već i neke strukture državnog zdravstva shvataju da predlozi zakona sa tako negativnim ocenama evropskih institucija nisu reformski već predstavljaju korak unazad.

A našem ministru, koji izgleda teško shvata promene u državi, moramo poručiti: sa konfliktom interesa i zakonima džungle ne može se u Evropu.

Dr Draško Karađinović, portparol Društva privatnih lekara i stomatologa Srbije, Novi Sad




<<Nazad