<<Nazad

I n t e r n e t   i z d a n j e

Četvrtak,3.03.2005. 

 
 

Glas javnosti 24 sata sa vama ...            Najnovije vesti iz zemlje i sveta ...

 

 

Kako su u Zdravstvenom centru u Kraljevu pokušali da legalizuju korupciju

Za porođaj van radnog  vremena 8.000 dinara

Direktor dr Dragan Arsić naložio da je pacijent, ukoliko želi da angažuje lekara koji nije u procesu rada prema rasporedu niti je dežuran, dužan da takvu uslugu na lični zahtev plati po cenovniku usluga. Angažovani lekari biće stimulisani 25 odsto od cene pružene usluge

KRALJEVO - Sudeći po primeru Zdravstvenog centra "Studenica", neke zdravstvene ustanove u Srbiji su očito pogrešno shvatile odluku o naplaćivanju usluga u zdravstvu "na lični zahtev" koje se uredbom Vlade Srbije odnose na preglede za koje postoje lista čekanja. Tako je dr Dragan Arsić petog januara izdao naredbu po kom se pacijentu može naplatiti usluga ukoliko on insistira na usluzi kod određenog lekara, ali van radnog vremena, a lekar koji tako pruži uslugu biće dodatno novčano stimulisan.

U njegovoj naredbi je pisalo da "ukoliko pacijent želi da angažuje lekara koji nije u procesu rada prema rasporedu niti je dežuran u popodnevnim satima, noću, vikendom, dužan je da takvu uslugu na lični zahtev plati po cenovniku usluga. Lekari koji budu angažovani biće stimulisani 25 odsto od cene pružene usluge". Po ovom cenovniku, kako kažu u Društvu privatnih lekara i stomatologa Srbije, ukoliko trudnicu naplaćuje njen ginekolog van njegovog radnog vremena naplaćuje joj se od 2.400 do 8.000 dinara, a za carski rez od 14.000 do 16.000 dinara.

Prekovremeno samo uz dozvolu

- Do ovakve ideje došli smo zbog toga što jedan broj lekara dolazi u ustanovu van radnog vremena, pa čak i sa godišnjeg odmora da bi obavili neku intervenciju. Sigurno ne dolaze na lepe oči i za to sigurno imaju neki interes. Znači, njima sigurno pacijenti plate da bi došli i to se najviše odnosi na ginekologe. Sumnjamo da su korumpirani, ali da bismo sprečili ovakvu korupciju, mi možemo samo da zabranimo njihov dolazak na odeljenje van radnog vremena. I sada lekari samo uz dozvolu direktora i načelnika službe mogu van radnog vremena da dođu u ustanovu i obave neku uslugu, ali se to teško sprovodi - kaže dr Arsić.

Koliko je od stupanja na snagu ove odluke zaista naplaćeno novca od pacijenata nismo uspeli da saznamo, mada direktor Arsić za Glas tvrdi da nije naplaćena nijedna usluga jer je nekoliko dana po objavljivanju naredbe odmah reagovala zdravstvena inspekcija i naredba je povučena. Ipak, u Društvu privatnih lekara i stomatologa tvrde da je odluka važila sasvim sigurno do pre neki dan.

Prema rečima dr Arsića, inspekcija je zaključila da naredba nije u skladu sa zakonom mada, kako on misli, intervencije "na lični zahtev" postoje u našem zdravstvu i one se naplaćuju.

Njegova ideja je bila da se uredi ova oblast, ali, kako kaže, inspekcija je uočila da ideja nije bila pokrivena zakonom. Dr Arsić ipak smatra da bi bilo dobro da se budućim zakonom o zdravstvenoj zaštiti reguliše pitanje ovakvog dopunskog rada od kog bi država mogla da ima koristi.

U Društvu privatnih stomatologa na ovo gledaju kao na pokušaj legalizovanja korupcije i privatizovanje državne imovine.

D. Stanimirović

 <<Nazad