<<Nazad

I n t e r n e t   i z d a n j e

Sreda, 2. 4. 2003

 
 

Glas javnosti 24 sata sa vama ...            Najnovije vesti iz zemlje i sveta ...

 

Privatni stomatolozi ne prihvataju ponuđeni Nacrt zakona o komorama

Bez mešanja privatnog i državnog

Želimo stomatološku praksu po principu evropskih zakona, a ne julovski

BEOGRAD - Tek osnovano Društvo privatnih stomatologa Srbije ne prihvata Nacrt zakona o komorama zdravstvenih radnika, tačnije ne prihvata predloženi zakon o stomatološkoj komori Srbije. Na osnivačkoj Skupštini održanoj prošle subote, glavna tema, o kojoj se sve vreme govorilo, i na koju prisutni nisu pristajali, bio je član 14 Nacrta Zakona.

O čemu se zapravo radi, objašnjava Draško Karađinović, takođe stomatolog, inače portparol Društva:
- Ne slažemo se da u profesionalnoj organizaciji, što naša apsolutno jeste, budu pomešane potpuno dve različite statusne grupe. Šta to tačno znači? U za nas spornom članu 14 stoji da Skupština ove komore ima dva veća, sastavljena od članova komore koji se bave poslovima zdravstvene delatnosti u državnom sektoru i članova komore koji obavljaju poslove zdravstvene delatnosti u privatnoj praksi. Takav koncept komore, uostalom, ne postoji nigde u zemljama Evropske Unije. 

Šta je sporno u ponuđenom konceptu?
- Jednostavno, nije moguće pomiriti dva interesa u jednoj profesionalnoj organizaciji, zbog čega je "konflikt" neminovan. Zato smo mi, upravo na osnivačkoj Skupštini, predstavili naš nacrt zakona o komori privatnih doktora stomatologije- preduzetnika, a koji je napravljen po uzoru na slične profesionalne stomatološke organizacije EU. A da s predloženim Nacrtom zakona Ministarstva zdravlja nešto nije u redu, pokazuje i to što ga je Republička vlada već dva puta odbila, zbog pravne i ustavne neusaglašenosti. Prvi put u decembru prošle godine, a drugi put početkom marta. Sada se na istu temu ponovo otvara javna rasprava, a da zakonska verzija gotovo nije pretrpela nikakve izmene.

U svakom slučaju, po mišljenju dr Karađinovića, komora koju predlaže Ministarstvo zdravlja, neodrživa je, jer predstavlja hibrid dve interesno različite grupe iz reda državnih službenika i privatnih preduzetnika.
- Sem toga, nastavlja naš sagovornik, predloženi zakon je julovski i datira iz 1996. godine, a mi želimo stomatološku praksu organizovanu po principu evropskih zakona. Jer, samo na taj način ustanovljena komora može da služi svojoj svrsi. Šta to tačno znači može da se objasni na konkretnom primeru. Recimo, pravna zaštita pacijenata, ako je reč o stručnoj grešci, može da se ostvari do kraja samo ukoliko je privatna komora samostalna. A to znači da, ukoliko se pacijent žali na propust, komora od sasvim određenog doktora traži da problem reši unutar komore, a ukoliko on to iz nekog razlog odbije, problem rešava redovan sud. Ministarstvo zdravlja, naravno treba da je obavešteno o svemu, i ono je to koje donosi odluku i predmet šalje na sud.

Primedbe privatnih stomatologa nisu samo u delu koji se odnosi na sankcionisanje stručne greške. S obzirom na to da su službenici koje bi Ministarsto zdravlja postavilo u veće Skupštine komore - državni činovnici, oni smatraju da su njihovi interesi potpuno drugačiji, u odnosu na privatnike, zato što su i obaveze i odgovornosti drugačije. 

Za rešavanje bilo kakvih problema državne zdravstvene ustanove imaju svoje sindikate, i to je tako i u svetu, dok privatni doktori ma koje oblasti, probleme rešavaju komorom. Znači, mi želimo sopstvenu komoru, bez mešanja sa kolegama iz državnog sektora, zato što su nam uslovi u kojima radimo i obaveze prema državi sasvim drugačije.

Z. Ostojić

 <<Nazad