23.februar 2004.

Primedbe privatnih udruženja na predlog zakona o lekarskim komorama

Zaštita interesa preko džepa pacijenata

Hibridna komora - opasnost od konflikta interesa i diskriminacije privatnog sektora

BEOGRAD - Od dva predloga zakona o komorama (lekarskim), koja su u opticaju u Ministarstvu zdravlja, ni jedan ne valja - takva je bar ocena Društva privatnih lekara Vojvodine, Društva privatnih doktora stomatologije i Sekcije stomatologa Vojvodine, ali i mnogobrojnih lekarskih i apotekarskih udruženja.

Ne samo da ta dva predloga nisu dobra, već su štetna, i to i za pacijente i za lekare, bez obzira da li rade u državnom ili privatnom sektoru.
Predlog zakona na apsurdan način spaja lekare-službenike i lekare-preduzetnike u jednu komoru, iako obe statusne grupe imaju potpuno različit pravni i privredni status i interese (analogno, recimo, odnosu sudije-advokati, plate-porezi).

U predlogu zakona prepisana su rešenja iz 1996, a u međuvremenu su se promenili čak i partneri u razgovoru. Tako hibridna komora nije usaglašena s Ustavom Srbije, pa tako ni s ostalim pravnim propisima, ali ni s propisima koji se primenjuju u Evropi, čemu je potvrda i pismo Evropske agencije za obnovu, koja nas, inače, pomaže s više stotina miliona evra.

Predlog zakona daje komori, osim stručnih i privrednih, pravno-disciplinske nadležnosti i ovlašćenja za licence, što uključuje i zabranu rada, utvrđivanje cena, a uz sve to opasnost od konflikta interesa i diskriminacije privatnog sektora stalno je prisutna, što sve onemogućava normalan rad komore.

Kako ovakva hibridna komora ne postoji u EU, kritičari predloga zakona se pitaju na osnovu čega se uopšte može pretpostaviti da bi takva komora omogućila pacijentima pravo na optimalno lečenje i zaštitu od stručne greške.

Uostalom, zašto izmišljati model profesionalnog organizovanja lekara, stomatologa i farmaceuta, koji je suprotan finansijskim interesima pacijenata, pitaju se u Društvu privatnih lekara Vojvodine, sumnjajući da su možda u pitanju manipulacije nekih interesnih grupa koje sprečavaju reformu srpskog zdravstva i blokiraju postojeću privatizaciju primarne zdravstvene zaštite kako bi zadržali kontrolu nad državnim zdravstvenim resursima. Takve greške, međutim, plaćao bi svaki poreski obveznik, odnosno svako ko izdvaja zdravstveni doprinos, uz opasku da svaki pacijent uslugu kod lekara ili stomatologa plata dva puta.

G. J.