<<Nazad

NOVI SAD, SUBOTA, 26. JUN 2004. GODINE

 

PRIVATNI LEKARI U NOVOM SADU NE PRIHVATAJU POZIV MINISTARSTVA ZA SKLAPANJE UGOVORA SA FONDOM

 

Moguće zloupotrebe i diskriminacija

Pacijenti će biti oštećeni jer neće moći da idu kod doktora kojeg su sami odabrali, već
kod nekog koji je potpisao ugovor sa fondom

Privatni doktori i stomatolozi Novog Sada nisu se odazvali pozivu republičkog Ministarstva za zdravlje da od 1. juna mogu da sklapaju ugovore sa Zavodom za zdravstveno osiguranje (fondom), kako bi osiguranici mogli da idu u privatne ordinacije s knjižicom. Po rečima portparola Društva privatnih doktora stomatologije dr Draška Karađinovića oni ovaj poziv smatraju neodređenim, jer Ministarstvo nije definisalo ekonomsku cenu usluge i paket osnovnih i zagarantovanih usluga.
Ekonomska cena usluge nije participacija, koja za pregled kod lekara specijaliste iznosi 53 dinara. U ekonomsku cenu moraju da budu uračunati amortizacija aparata i cena poslovnog prostora, jer je sve to deo cene u privatnim ordinacijama. Bez toga ne možemo da pričamo o sklapanju ugovora - kaže dr Karađinović i dodaje da se pozivu Ministarstva nisu odazvali ni privatni lekari iz drugih gradova.
Privatnici smatraju da poziv na sklapanje ugovora dozvoljava velika prava, ali na papiru. Oni se pitaju kako je moguće sklapati ugovore kada se ne zna ko će da plaća uslugu. Naime, ukoliko se privatnici odazovu pozivu znači da će neki od njih sklopiti ugovor, dok će drugi ostati van toga. Time će pacijenti biti oštećeni jer, smatra Karađinović, neće moći da idu kod svog doktora kojeg su sami odabrali već kod nekog koji je potpisao ugovor sa fondom. Pita se i ko bi u slučaju sklapanja ugovora imao prioritet, ko bi to i na koji način određivao.
- U praksi je jedino moguć takozvani “Bizmarkov” model osiguranja, kakav postoji u svim zemljama zapadne Evrope. Po tom modelu osiguranici idu kod svog lekara, plate uslugu i s računom odlaze u filijalu fonda u kojem su osigurani i novac im se vraća - objašnjava dr Karađinović.
Privatnici smatraju da nema potrebe da se prave ugovori između lekara i fonda, već svim lekarima treba omogućiti ista prava. Ne treba da postoji nikakav odnos između lekara i fonda. Lekari imaju obavezu prema pacijentima, a fond prema osiguranicima. Ukoliko se naprave drugačiji međusobni odnosi, smatra dr Karađinović, to znači da Ministarstvo i fond diskriminišu privatnike i otvaraju se mogućnosti zloupotreba.
- Bez demonopolizacije u zdravstvu ne mogu da se naprave dobra rešenja. Novac mora da prati pacijente. U suprotnom privatnici će kreditirati fond - napominje Karađinović i dodaje da zdravstvo postoji zbog pacijenata, da se treba držati evropskog koncepta organizovanja zdravstva jer je to jedini način da zemlja stigne u Evropu, i da je privatni zdravstveni sektor budućnost srpskog zdravstva.

LJ. Petrović


<<Nazad