17.februar. 2004.

Hibridna lekarska komora suprotna standardima EU

Zakon o lekarskoj komori je sistemski, i treba da odredi način udruživanja lekara, stomatologa i farmaceuta. Dva su predloga zakona o komorama, iz Ministarstva zdravlja u Beogradu i slične institucije u Novom Sadu, ali su oba po konceptu slična.
Društvo privatnih lekara Vojvodine, Društvo privatnih doktora stomatologije, Sekcija stomatologa Vojvodine i brojna druga lekarska i apotekarska udruženja su ustanovila da je Predlog zakona o lekarskoj komori štetan i za pacijente i za lekare iz državnog i privatnog sektora. Predlog zakona na apsurdan način spaja lekare službenike i lekare preduzetnike u jednu komoru, iako obe statusne grupe imaju potpuno različit pravni i privredni status, kao i interes (analogija: sudije-advokati, plata-porezi).
Predlagači zakona su prepisali rešenja iz 1996. (u međuvremenu se dosta toga promenilo, čak i neposredni partneri u razgovoru, ali su ideologije i dogma, nažalost, ostale iste), prikrivajući privredne i pravne nadležnosti Komore, koje su suština svakog komorskog udruživanja, a demagoški su potencirali pre svega priču o stručnom aspektu, etičkim principima, pravima pacijenata... Ovakva hibridna komora nije usaglašena sa članovima 34. i 35. Ustava Republike Srbije, a time i sa ostalim propustima koji definišu ove dve profesionalne grupe zbog toga što je Sekretarijat za zakonodavstvo Vlade Srbije odbio ovaj nacrt zakona, dva puta (decembra i marta 2003).
Tip komore sa Većem lekara službenika i Većem lekara preduzetnika u zajedničkim organima odlučivanja nije usaglašen sa evropskim standardima. Pismo koje je uputila EAR (Evropska agencija za obnovu, organ EU u Srbiji, koji nam pomaže sa više stotina miliona evra) potvrđuje da su naše kritike hibridne komore ispravne. Sa kojim pravom interesne grupe insistiraju da se prave zakoni koji su suprotni sugestijama EU i ko će platiti cenu toga? Negativne ocene su učinile da ovaj model komore ne prihvati Odbor za zdravstvo Skupštine Srbije u junu 2003.
Predlog zakona daje komori, osim stručnih i privrednih nadležnosti, i pravno-disciplinske, te ovlašćenje licenciranja (privremena ili trajna zabrana rada), utvrđivanje cene, permanentna edukacija). Rizik konflikta interesa i diskriminacije privatnog sektora je stalno prisutan, što onemogućava normalan rad Komore. To je potpuno suprotno zdravstvenom modelu koji postoji u EU.
Šta je licenca (posle diplome, državnog ispita, specijalizacije) i ko će da je plati, i kojim interesnim i monopolskim grupama? Licenca pacijentima ne donosi ništa osim povećanih troškova lečenja, jer će biti generator korupcije. Da i ne pričamo o neravnopravnosti državnog i privatnog sektora pred licencom, jer jedni će morati da plaćaju iz svog džepa, a drugima plaća poslodavac - država. Licenca je nepovoljna i za državne doktore, jer je to instrument kojim se može disciplinovati, odnosno otpustiti svaki lekar koji ne produži dozvolu, ili nije po ukusu poslodavca (direktora, šefa, itd.).
S obzirom na to da ovakva hibridna komora ne postoji u EU, na osnovu čega predlagači tvrde da će unikatna, eksperimantalna komora ostvariti pravo pacijenata na optimalno lečenje, etičke principe i zaštite od stručne greške itd... - po standardima EU? Imamo li još puno vremena za obmane pacijenata, i čist obraz pred Evropom?
Zašto izmišljati model profesionalnog organizovanja lekara, stomatologa i farmaceuta koji je suprotan finansijskim interesima pacijenata jer konzervira sve ekonomske neracionalnosti i nije kompatibilan sa modelom zdravstvenog osiguranja koji moramo da uvedemo (uz osnovno osiguranje i dopunska privatna osiguranja)? Hibridna komora će izazvati teške stručne, organizacione i ekonomske posledice u našem zdravstvu, ako predlog ne bude zaustavljen. Stiče se utisak da su ovo manipulacije interesnih grupa koje sprečavaju reformu srpskog zdrvstva i privatizaciju primarne zdravstvene zaštite, kako bi zadržale kontrolu nad državnim zdravstvenim resursima. Ove sistemske greške plaća svaki poreski obveznik, odnosno svako ko izdvaja zdravstveni doprinos. Ne zaboravimo da svaki pacijent uslugu kod lekara ili stomatologa plaća dva puta.
Nadamo se da će javnost i politički krugovi, kao što je to već uradila EAR, razumeti potencijalnu štetnost predloga i da će nas podržati u nameri pred resornim ministarstvom da učestvujemo u izradi zakona o lekarskim komorama koji odgovara potrebama društva, struke i sličan je potpisala o toj oblasti u EU. Podržavamo sugestiju EAR da eksperti organizacije EUROHEALTH pomognu u izradi ovog sistemskog zakona u zdravstvu, kako bi se otklonio štetan uticaj birokratskih struktura i interesnih grupa sa komercijalnim namerama.

Član Predsedništva
Udruženja privatnih doktora
medicine Vojvodine
dr A. Evetović