<<Nazad

 

11.decembar, 2006.
 
Zdravstvo: Bez leka za plave koverte
ZDRAVSTVO I DALJE MEĐU NAJKORUMPIRANIJIM SEKTORIMA DRUŠTVA

Najnovija ispitivanja srpskog javnog mnjenja ponovo su potvrdila da je među najkorumpiranijim sektorima u društvu zdravstvo. Iako se o korupciji u ovoj oblasti među pacijentima govori skoro svakodnevno, samo mali broj slučajeva se prijavi, dospe do zdravstvenih inspekcija, a sasvim malo i do sudova.

I sami zdravstveni radnici znaju ko je od kolega sklon da prima mito, ali o tome javno ne govore, a, pošto nema imenovanog krivca, ne čudi što se svi zdravstveni radnici stavljaju pod kapu korumpiranosti.

Uzroci korumpiranosti dugo su bile izuzetno niske plate zdravstvenih radnika, slaba opremljenost ustanova i aparatima i potrošnim materijalom, lekovima, sanitetskim i ugradnim materijalom, duge liste čekanja, koje su stvarale uslove da se uz pomoć "plave koverte" dođe odmah na red... Najveći broj ovih problema više ne postoje, ali korupcija nije iskorenjena.

Privatni sektor generator korupcije

- Bila sam i ostajem pri stavu da je jedan od glavnih uzroka korupcije u zdravstvu to što lekari iz državnih ustanova mogu da rade istovremeno i u privatnom sektoru - kaže za "Dnevnik" direktorka Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje Svetlana Vukajlović. - Ovakav stav sam imala i prilikom donošenja novih sistemskih zakona u zdravstvu. Ali, ako lekari u privatnoj praksi smatraju da državni ne bi trebalo istovremeno da rade i u privatnim ordinacijama, zašto ih onda privatnici angažuju? Jer, malo je lekara iz državnog sektora koji imaju privatne ordinacije, najviše njih rade kod privatnika kao konsultanti. Uz to, lekarima konsultantima honorar isplaćuju na ruke, bez plaćanja doprinosa. Zato kažem da je privatni sektor generator korupcije.

Razna su tumačenja zašto je tako. Tako, na primer, Društvo privatnih lekara i stomatologa tvrdi da je jedan od razloga korupcije član 199 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji omogućava da državni službenik bude istovremeno i privatnik. Ovo je, kako kaže portparol ovog društva dr Draško Karađinović, očigledan primer sukoba interesa koji blokira svaku reformu zdravstvenog sistema.

- Monopol zakona u zdravstvu, Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje i postojanje samo jednog davaoca zdravstvenih usluga, odnosno državnog sektora, glavni su krivci za korupciju - kaže dr Karađinović.

Direktorka Zavoda za zdravstveno osiguranje Svetlana Vukajlović tvrdi da je privatni sektor kriv za sistemsku korupciju u zdravstvu i prebacivanje pacijenata iz državnog u privatni sektor. Ali ovo preusmeravanje pacijenata bilo bi mnogo teže kad državni lekari ne bi imali pravo da rade i privatno. Inače, direktorka Vukajlović je zajedno s nekadašnjim ministrom zdravlja dr Tomicom Milosavljevićem bila najglasniji promoter zakona u zdravstvu.
J. Barbuzan

 


<<Nazad