<<Nazad

 

subota-nedelja, 18-19. jun 2005

 
 
Društvo privatnih lekara i stomatologa nezadovoljno predloženim rešenjima Zakona o zdravstvenoj zaštiti
Paragrafi koji podstiču korupciju?
 
 

Beograd - Novi predlog Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji uskoro treba da se nađe u skupštinskoj proceduri, izazvao je brojne reakcije u domaćoj javnosti. O ovome su nedavno u Privrednoj komori Srbije razgovarali i stručnjaci Saveta Evrope, OEBS, Saveta za borbu protiv korupcije i Transparensi Internešnel, i konstatovali da se pojedine odredbe predloga Zakona baziraju na konfliktu javnog i privatnog interesa i da su potencijalno koruptivni. Ocenjeno je da po evropskim standardima nije prihvatljivo da službenik iz javnog sektora radi privatno u konkurentskoj delatnosti.
- Sedenje državnog lekara ili stomatologa na dve stolice ide na štetu javnog interesa i normalog funkcionisanja državne bolnice, skupe dijagnostike ili ambulante. Tako građani dolaze u situaciju da zdravstvenu uslugu moraju da plate više puta, iako su već platili doprinos, što predstavlja tešku ekonomsku diskriminaciju i onemogućava dostupnost kvalitetnom i pravovremenom lečenju. Ministar zdravlja Tomica Milosavljević nam nije dao racionalan razlog zbog čega insistira na ovom koruptivnom rešenju. Ako je to moguće za državne lekare, nema razloga da sudije ne traže od ministra pravde da budu posle podne advokati, a carinici bi mogli da traže od ministra Dinkića da rade istovremeno kao špediteri - kaže Draško Karađinović, portparol Društva privatnih lekara i stomatologa Srbije.
Karađinović ističe da "sedenje na dve stolice državnog službenika uvek favorizuje njegov privatni interes".
- Mogućnost da lekar dopunski radi u državnoj službi odmah stvara liste čekanja, odnosno preusmeravanje pacijenata u segment gde državni lekar dopunski radi. Ovaj koncept konflikta interesa inhibira razvoj privatnog sektora jer ne stvara ekonomsku motivaciju da lekar bude privatnik, rizikuje i investira svoja sredstva. To će rezultirati stagnacijom privatnog sektora i čak ponovnim prelaskom lekara iz privatnog u državni sektor u trenutku kada se cela privreda privatizuje. Ovo rešenje odgovara samo interesnim grupama u državnom zdravstvu koje ga brane i nameću, ali je suštinski koruptivno, antireformsko i suprotno evropskim standardima - naglašava naš sagovornik.
Prema njegovim rečima, uticaj korupcije u zdravstvu na reformske procese se nedovoljno analitički razmatra. Po brojnim istraživanjima, kojima raspolaže Društvo privatnih lekara i stomatologa, srpsko zdravstvo je epicentar korupcije u javnom sektoru, a po mišljenju brojnih građana, zdravstvo je najkorumpiranija javna služba.
- Korupcija u srpskom zdravstvu ima sistemski karakter i uspešno sprečava svaku promenu koja ugrožava privilegije zasnovane na monopolu interesnih grupa u okviru zdravstvene birokratije. Korupcija stvara paralelno tržište koje teško ugrožava dostupnost zdravstvenim uslugama i produbljuje disparitet u zdravstvenom statusu između siromašnih i ostalih slojeva stanovništva. Međutim, najvažnija reformska posledica sistemske korupcije je suprotstavljanje službenika svakoj promeni koja smanjuje njihovu ilegalnu i neoporezovanu zaradu, a predložena zakonska rešenja su odlična ilustracija za to - dodaje Karađinović.
Lekari iz privatnog sektora upozoravaju da je ovo zakonsko rešenje posebno kontraproduktivno sa socijalnog stanovišta u trenutku kada se sprema više desetina hiljada otkaza u zdravstvu. Oni postavljaju pitanje gde će da rade otpušteni stručnjaci ako zaposleni mogu da rade i u državnom i u privatnom sektoru.
- Ovakav zakonski predlog na neprihvatljiv način favorizuje jednu kategoriju službenika, što predstavlja pravu socijalnu bombu. Zdravstvo lagano ali sigurno tone u anarhiju. Anarhija i stihijsko otpuštanje zdravstvenih radnika je cena koju građani plaćaju za amaterizam ljudi koji vode zdravstveni sistem. Ministar Milosavljević sam navodi kao primer Klinički centar Srbije koji zapošljava 7.700 ljudi, a sa Zavodom je sklopljen ugovor za njih 7.124. Za njih 600 koji su iznad ugovorenog broja KCS obezbeđuje dodatni prihod kako bi im isplatili plate - podseća portparol Udruženja privatnih lekara i stomatologa.
Ovo udruženje ima primedbe i na predložene postupke licenciranja lekara i davanje akreditacija zdravstvenim ustanovama. Po njihovom mišljenju, predloženi postupci su netransparentni i sa mnogo diskrecionih ovlašćenja, što stvara opasnost od ucene pa i eliminacije konkurentskih ordinacija i bolnica.

M. Veljković


 

 

<<Nazad