<<Nazad

 

četvrtak, 14.decembar, 2006.

 

 
 
 
Povodom intervjua s bivšim ministrom zdravlja Tomicom Milosavljevićem
 
Drastičan konflikt interesa
 
 
Na tvrdnje bivšeg ministra zdravlja dr Tomice Milosavljevića da je formiranje lekarske i stomatoloske komore zakočeno zbog "manipulacija" lekara i stomatologa iz privatnog sektora moram podsetiti javnost da se radi o neprimenljivom zakonu koji se bazira na drastičnom konfliktu interesa. Ta pravna činjenica je konstatovana više puta, između ostalog i na okruglom stolu o zakonima u zdravstvu u junu 2005. godine kada su stručnjaci saveta Evrope, OEBS-a, Transparency Srbije i Antikorupcijskog saveta Vlade RS (http://www.privstom.org.yu/Aktivnosti%20i%20saopstenja/saopstenje2jun05.htm) utvrdili koruptivni potencijal tadašnjih predloga zakona. Na bivšeg ministra ova upozorenja nisu delovala, pa se ušlo u pravni haos sa zakonima koji legalizuju korupciju.
Da ovu pravnu "kvadratutu kruga" nije moguće sprovesti u praksi pokazala su i dešavanja prilikom pokušaja izrade Statuta lekarske komore gde je došlo do teških zloupotreba i kršenja procedure. Uprkos pritiscima partijskih istomišljenika bivšeg ministra da "pod hitno" formiraju komoru, preuzmu lukrativne funkcije direktora i drugih upravnih tela za sledeće 4 godine, ovaj pokušaj se završio fijaskom i javnom blamažom.
Zakon o komorama, ali i ostale sistemske zakone bivšeg ministra, čeka temeljna revizija u skladu sa standardima zdravstvenog sistema u EU.
Zamenama teza, prebacivanjem krivice na drugoga, dr Tomica Milosavljević ne može sakriti istinu o eksploziji korupcije, rasipanju javnih fondova i nedostatku jasne vizije kao žalosnom bilansu svog četvorogodišnjeg ministarskog mandata.
 

Dr Draško Karađinović
Društvo privatnih lekara i stomatologa Srbije
Novi Sad

 

 

<<Nazad