<<Nazad

Petak, 8.decembar, 2006.
 
Krivica za korupciju u zdravstvu neosnovano se prebacuje na privatne lekare
Vređanje zdravog razuma
Sve se menja, ostaje samo osobina naših činovnika da za svoje greške optužuju druge. Kada direktorka Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje Svetlana Vukajlović objašnjava stanje u zdravstvu, čitaoci Danasa, inače i osiguranici fonda kojim rukovodi ova gospođa, moraju se zapitati da li je došlo do spora dve realnosti: realnosti osiguranika i poreskih obveznika, i realnosti državnih činovnika i monopolskih budžetskih korisnika. Tvrdnja direktorke da je privatni sektor krivac za sistemsku korupciju u zdravstvu vređa zdrav razum. Jer, kaže ona, osnovni problem je prebacivanje pacijenata iz državnog u privatni sektor. Ovde je direktorka logična, jer to je pojava koja ne samo da sistemski urušava principe državnog zdravstva (solidarnost, jednakost, dostupnost), već znatno smanjuje produktivnost, a povećava korupciju. Zašto bi državni činovnik pre podne radio punim kapacitetom za već obezbeđenu platu, ako pacijente može da prebaci za posle podne za honorar. Štaviše, produktivnost na radnom mestu smanjuje broj pacijenata koji plaćaju iz džepa.
Preusmeravanje pacijenata bilo bi mnogo teže kad državni lekari ne bi imali pravo da rade i privatno i da sa mogućnošću "dopunskog rada" prebacuju pacijente iz državnih ustanova u razne privatne aranžmane. Međutim, tu se logika sukobljava sa memorijom, s obzirom na to da je direktorka, zajedno sa svojim šefom, bivšim ministrom zdravlja Tomicom Milosavljevićem, do pre samo nekoliko meseci bila najglasniji promoter Zakona o zdravstvu, posebno člana 199. koji omogućava da državni službenik bude istovremeno i privatnik. Kada su stručne i profesionalne organizacije ukazivale da taj očigledni sukob interesa blokira svaku reformu zdravstvenog sistema, direktorka je na trijumfalističkim konferencijama za štampu zatrpavala javnost reformskim floskulama. A sad to ispade glavni razlog korupcije u zdravstvu.
Šta reći? Sa prvom krivičnom prijavom protiv jednog bivšeg ministra zdravlja zbog korupcije, visoki činovnici RZZO naglo dobijaju napade amnezije. I da ne zaboravim, za korupciju u zdravstvu uvek je kriv neko drugi.

Za Društvo privatnih lekara i stomatologa
Dr Draško Karađinović, Novi Sad

 

 

<<Nazad