<<Nazad

 

 

naslovna.jpg
22.februar, 2024.


O dopunskom radu državnih lekara


Tekst prof.Dragana Delića (Koliko treba da zarađuju lekari, Politika,13.2.2024) nudi intrigantan pristup važnom pitanju finansijskog vrednovanja lekara zaposlenih u državnom zdravstvu. O vrednovanju rada lekara i saradnika, sobzirom na složenost usluga, uvek prisutne rizike i eventualnost teških posledica po pacijenta ali i osiguranje, u okviru ekononomike zdravstva postoje brojni radovi. Analiziranje odnosa principal-agent, asimetiričnosti informacija ili moralnog hazarda spadaju u neke od standarnih metoda za kvantifikovanje i segmentaciju, na strani rashoda, mase ličnih primanja u zdravstvu. Drugim rečima, ova oblast zahteva temeljno poznavanje mnogih aspekata ekonomije. Prof. Delić ima jednostavniji pristup ovom kompleksnom pitanju pošto svoj predlog visine plate državnih lekara očito bazira na intuiciji.

Međutim, stav “dopunski rad lekara bi trebalo da postane samo muzejska postavka jednog nesrećnog vremena i pogrešnog rešenja” prof. Delića je nov, značajan i zaslužuje pažnju. Ovde se radi o oceni legalizovanog, sistemskog konflikta interesa u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti koji omogućava državnom lekaru i rad u privatnom sektoru. Posledice su očigledne: niska produktivnost lekara stvara dugačke liste čekanja u državnim ustanovama i pacijenti su prinuđeni da potraže uslugu u privatnom sektoru, često kod istog lekara, i da naravno plate iz džepa još jednom ono što su već platili kroz obavezni zdravstveni doprinos. Zakon usvojen 2005. god. je još tada izazvao veliku debatu. Pod pritiskom mnogih činilaca, domaćih i inostranih, u ovaj sistemski zakonu umetnut je tada i član koji je propisivao obavezu ukidanja dopunskog rada nakon određenog perioda. I tako je 2010.god. u Skupštini Srbije došlo do rasprave oko izmena zakona u vezi ukidanja dopunskog rada državnih lekara. Tadašnji predsednik Odbora za zdravlje Narodne skupštine dr Paja Momčilov je zbog sistemske važnosti teme pozvao na sednicu brojne zvanice: pored funkcionera Ministarstva zdravlja, predsednika Zdravstvenog saveta Srbije prof. Delića, pozvan je, između ostalih, i dole potpisani kao predstavnik Udruženja privatnih lekara i stomatologa Srbije. Stav Udruženja je bio za ukidanje dopunskog rada lekara zbog brojnih štetnih efekata. Međutim, stav Ministarstva zdravlja kao i prof.Delića je bio da se dopunski rad državnih lekara ne ukida. (videti zapisnik sednice na adresi: https://www.healthcareanticorruption.org/aktivnosti/36.%20sednice%2013.10.2010..pdf ). Nažalost, ondašnja poslanička većina, u skladu sa principom partijske discipline, je podržala stav Ministarstva zdravlja i Zdravstvenog saveta pa je velika prilika za ukidanje pogubnog dopunskog privatnog rada državnih lekara bila propuštena.

Stoga, promena stava prof. Delića, posle 14 godina, oko dopunskog rada lekara ohrabruje. I ujedno dokazuje da nikad nije kasno za reviziju shvatanja o štetnosti konflikta interesa u jednoj tako važnoj oblasti kao što je zdravstvo.

Dr Draško Karađinović

Beograd

-------------------------------------------------------------------------------------

0240223_Politika.3.jpg


Back

 

<<Nazad