Radio Beograd 2

14.novembar, 2022.

Tonski zapis: Dopunski rad lekara
Veliki broj lekara u Srbiji radi istovremeno i u državnom i u privatnom sektoru.

Ta praksa, dopunskog rada, omogućena im je zakon iz 2005. godine. Ovo rešenje trpelo je mnogo kritika. Da se radi o legalizovanom konfliktu interesa i da je koruptivni mehanizam ugrađen u sam zakon. Ali tek sedamnaest godina kasnije profesorka Danica Grujičić, nova ministarka zdravlja prva izjavljuje da je to što je lekarima dozvoljeno da rade i u privatnoj i u državnoj službi izvor korupcije. Ova izjava naišla je na negativne reakcije lekara koji poručuju da im se povećaju plate u državnim ustanovama pa neće raditi privatno. Da li dopunski rad lekara obesmišljava instituciju obaveznog zdravstvenog osiguranja, da li konflikt interesa nastao ovakvim zakonskim rešenjem uzrokuje i veliko rasipanje novca zdravstvu, da li je rešenje za bolju organizaciju srpskog zdravstva i početak suzbijanja korupcije, ukidanje mogućnosti za dvojni radni odnos, uvođenje platnih razreda i izjednačavanje privatnog i državnog zdravstva danas pitamo: dr Dragana Milića, direktora niške Klinike za kardiohirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu i dr Draška Karađinovića, NVO Doktori protiv korupcije.

Autor i voditelj: Dijana Ivanović 


link:

2022_11_14_Re%C4%8Deno%20i%20pre%C4%87utano.mp3