<<Nazad

 

 

Transparentnost Srbija tražila od Vlade pisani trag koji dokazuje da je premijerka govorila istinu

Pingpong Brnabić i Vučića sa državnom tajnom


Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na vanrednoj konferenciji za medije obelodanio je da u bolnicama u Srbiji ima ukupno 1.008 respiratora, iznevši podatak za koji je predsednica Vlade Ana Brnabić svega par sati ranije rekla da je „državna tajna“.


Međutim, otkrivanje broja respiratora, umesto stavljanja tačke na temu, otvorilo je niz drugih pitanja koja zbunjuju javnost.

Jedno od tih pitanja je – da li podatak o broju respiratora u bolnicama zaista bio zaštićen zakonom? Zakon o tajnosti podataka navodi da se kao tajni podatak može odrediti podatak od interesa za Republiku Srbiju čijim bi otkrivanjem neovlašćenom licu nastala šteta i ako je potreba zaštite interesa Republike Srbije pretežnija od interesa za slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Podaci se posebno odnose na zaštitu nacionalne bezbednosti i odnose Srbije sa drugim zemljama.

Zakon takođe precizira da ovlašćenje da neki podatak proglasi tajnim ima predsednik Narodne skupštine, predsednik Republike, predsednik Vlade, rukovodilac organa javne vlasti, funkcioner organa javne vlasti koji je za određivanje tajnih podataka ovlašćen zakonom, kao i lice zaposleno u organu koje ima ovlašćenje.

Imajući u vidu ove odredbe, otvara se pitanje na koji način broj respiratora u bolnicama može da ugrozi nacionalnu bezbednosti ili odnose Srbije sa drugim zemljama? Ako je kreativnim tumačenjem zakona broj respiratora zaista proglašen tajnim, onda zakon takođe predviđa odgovarajuću proceduru.

Naime, odluka o proglašavanju tajnosti se donosi u pisanom obliku sa obrazloženjem zbog čega se to čini. Takođe, ukoliko je broj respiratora zaista i bio proglašen tajnim, predsednik Srbije je morao pre obraćanja javnosti da sa istog dokumenta skine oznaku tajnosti.

Želeći da odgovori na neka od ovih pitanja organizacija Transparentnost Srbija juče je Vladi Srbije poslala zahtev za dostavljanje informacija od javnog značaja. U zahtevu su tražili kopiju obrazložene odluke o određivanju tajnosti podatka o broju respiratora, kao i odluku kojom je opozvana.

– Odluka o određivanju tajnosti može da se donese, ali je neophodno istu pismeno obrazložiti. Moj utisak je da je priča o tajnosti broja respiratora poljuljala poverenje građana u institucije i smatram da je neophodno da objave ova dokumenta kako bi se poverenje povratilo, kaže za Danas Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija.

Draško Karađinović iz organizacije Doktori protiv korupcije ističe da je apsurdno proglašavati broj respiratora za tajni podatak.

– Šta je kod tog podatka toliko opasno po nacionalnu bezbednost? Ukoliko su respiratori poverljiv podatak, trebalo bi proveriti da li sme da se zna broj rendgena, broj lekara… Nikada kao danas nije bilo veće potrebe za transparentnim radom zdravstvenih institucija, kaže Karađinović dodajući da sakrivanje podataka od javnosti stvara plodno tle za konspirativne teorije i širenje panike.

Otkrivanje tajni uživo

To što je predsednik izneo podatak za koji je premijerka rekla da je poverljiv, nije bez presedana. U avgustu prošle godine predsednik Aleksandar Vučić je u živoj emisiji na televiziji Pink čitao podatke Bezbednosno-informativne agencije koji navodno dokazuju da je bio prisluškivan. Kako se na dokumentima video pečat „poverljivo“, javnost je upitala da li je predsednik prekršio zakon. Vučić je istakao da je on skinuo oznaku tajnosti u skladu sa zakonom, ali javnosti nikada nije predočen dokument kojim je to formalno učinio.


 

 

<<Nazad