<<Nazad

http://www.dnevnik.rs/drustvo/petina-doktora-bi-mogla-da-ostane-bez-licence

 06.05.15


Петина доктора би могла да остане без лиценце

Према прелиминарним анализама, скоро сваки пети лекар није исупунио услове за обнављање лиценце, а према наводима Лекарске коморе Србије, неплаћање чланарине и недовољан број бодова са стручних семинара најчешћи су разлози за губитак лиценце. Ове обавезне дозволе за рад би лекарима требало да се издају од 1. јануара. 2016.

Директорка Лекарске коморе Србије Весна Јовановић је надавно изјавила да после првог завршеног ревизионог периода велики број лекара не може да обнови лиценцу, јер нису испунили неопходне прописане услове. Јовановићева је објаснила да постоји неколико услова за стицање лиценце, а то су да лекар мора да ради у одређеној здравственој установи, плаћа чланарину Лекарској комори и сакупи 24 бода на семинарима и радионицама који се тичу лекарске едукације.

Поред тога што лекари нису плаћали чланарину, већи број лекара неће моћи да обнови лиценцу, јер нема довољно потребних  бодова из лекарске едукације. Тим поводом, навела је Јовановићева, Лекарска комора алармирала Министарство здравља и формирала радну групу која би требало да реши проблем лиценци.

По садашњем правилнику, уколико лекар не поштује правила о едукацији и не сакупи довољан број бодова, може да настави да ради, али уз помоћ ментора. Постоји и могућност полагања стручног испита пред комисијом. По речима потпредседника асоцијације Доктори против корупције др Драшка Карађиновића, за овакву ситуацију одговорност добрим делом лежи на постојећем Закону о коморама. Иначе, коморским типом организовања, а у Србији их има, као обавезним професионалним начином окупљања, обухваћено је око 150.000 здравствених радника свих сектора.

- Закон о коморама здравствених радника, донет 2005, одмах је изазавао контроверзе. Аргументовано је утврђено да у себи носи системску грешку, а она се сада испољила тврди др Карађиновић за Дневник. - Тако коморе, осим што издају или одузимау лиценце, у исто време могу да врше и континуирану едукацију, саме или преко неких посредних предузећа, агенција. Тако смо дошли у ситуацију да те коморе код својих 150.000 чланова немају никакв легитимитет - каже др Карађиновић.

- Коморе су се претвориле у агенције за лиценцирање или јавна предузећа с овлашћењима, на штету огромене већине здравствених радника, а корист одређених управљачких структура које су, као што се често види, и именоване од извршне власти, на крајње нелегитиман начин. Све то говори да овакве коморе не могу да опстану. Значи, неопходно је мењати Закон о коморама - закључује др Карађиновић.

В. Црњански
 

Лекари не воле коморско организовање

Др Драшко Карађиновић објашњава да је излазност чланова на изборе за руководство у Лекарској комори Београда износила само четири одсто.
- Слична излазност била је и у Стоматолошкој комори Београда. То значи да здравствени радници нису прихватили овај модел коморског организовања, тврди Карађиновић.


 

 


<<Nazad