<<NazadLogo_RTS.jpg

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1351834/Ima+li+leka+zdravstvu%3F.html

ponedeljak, 01. jul 2013, 10:10 -> 11:25

Ima li leka zdravstvu?

Usluga lekara često se plaća duplo - iz zdravstvenog osiguranja i sopstvenog džepa. Ima pojedinaca koji pacijente upućuju na svoje privatne ordinacije, ali dopunski rad lekara neće biti ukinut, kaže ministarka Slavica Đukić Dejanović.

Dopunski rad lekara do trećine radnog vremena neće biti ukinut, demantovala je pogrešne interpretacije ministarka zdravlja Slavica Đukić Dejanović. Međutim, postavlja se pitanje da li će preciznija zakonska regulativa rešiti pitanje korupcije, lista čekanja i druge probleme u zdravstvu.

Pripremila Jelena Vulović

Beskrajni redovi u čekaonicama, liste čekanja, nepoštovanje procedure izazivaju nezadovoljstvo građana koji, često, ako žele da se leče, dva puta plaćaju istu uslugu, obaveznim doprinosom za zdravstveno osiguranje i u privatnoj ordinaciji iz džepa.

Ministarka zdravlja kaže da, iako u malom broju, ima pojedinaca koji to zloupotrebljavaju i ne rade odgovorno na svojim radnim mestima, gde primaju regularno platu, nego im radno mesto služi da usmeravaju određene pacijente ka svojim privatnim ordinacijama.

"Prosto moramo videti koji su to segmenti gde je moguće dozvoliti dopunski rad, a gde se može praviti zloupotreba, odnosno da li ima onih profesija u zdravstvu gde prosto ne može biti dozvoljen dopunski rad i da li može jedan direktor zdravstvene ustanove raditi dopunski", ističe Slavica Đukić Dejanović.

Dosadašnji Zakon bio je generator sistemske korupcije koja razara srpsko zdravstvo, tvrde u NVO "Doktori protiv korupcije", koji se zalažu za ukidanje dopunskog rada. Međutim, veći deo struke podržava mogućnost dopunskog rada - ali pod određenim uslovima.

"Mislimo da i aktivnosti i angažovanje lekara u dopunskom radu moraju da idu po zakonima ove zemlje, kroz tokove novca, preko računa i tako će svi imati korist korist. Država koja će ubirati porez, lekar će moći dodatno da zaradi, a najveću korist će imati pacijent koji će dobiti najkvalitetniju zdravstvenu zastitu", kaže Tanja Radosavljević, direktorka Lekarske komore Srbije (LKS).

Predsednica Upravnog odbora LKS - lekara privatnika Dragana Milutinović kaže da bi pravo rešenje ipak bila implementacija i korišćenje resursa privatne prakse, uključivanje privatne prakse u zdravsveni sistem Srbije gde bi pacijent bio na dobitku.

"Pokazalo se, za ove 24 godine koliko postoji privatna praksa, da organizacija i način rada u privatnoj praksi daje jedan značajno veći kvalitet", rekla je Milutinovićeva.

U nekim udruženjima lekara smatraju da je upravo zloupotreba dopunskog rada, odnosno konflikt interesa i korupcija, razlog što je Srbija na poslednjem mestu u Evropi po kvalitetu zdravstvenih usluga.


 


<<Nazad