<<Nazad

11/06/2013 16:32

Ukidanje dopunskog rada je prva antikoruptivna mera u zdravstvu

Početak eliminacije haosa

PISMA

Pozdravljamo najavu ministarke zdravlja prof. Slavice Đukić Dejanović o ukidanju dopunskog privatnog rada za državne lekare, što će predstavljati prvi, iako zakasneli, korak u suzbijanju sistemske korupcije koja razara srpsko zdravstvo.

Kombinacija konfuzije i neznanja u „reformskim sistemskim zdravstvenim zakonima“ iz 2005. godine, kroz ozakonjenje konflikta interesa, omogućila je državnim zdravstvenim radnicima (lekari, stomatolozi), i to samo njima - ne i sudijama, policajcima, carinicima, da istovremeno rade kao državni službenici i kao privatnici. Legalizaciju konflikta interesa i njenog obaveznog pratioca, korupciju enormnih razmera, osećaju godinama svi građani na svojoj koži. Dopunski rad lekara doveo je do haosa, o čemu svedoče beskrajni redovi u čekaonicama, liste čekanja, nepoštovanje procedure, nezadovoljstva građana često na granici incidenta...

Umesto usluge u državnoj bolnici mnogi pacijenti dobijaju vizitkartu - putokaz za privatni sektor. Osiguranik RFZO dva puta plaća istu uslugu, jednom kroz obavezni doprinos, drugi put iz džepa kada ga lekar kod koga je već bio prepodne u državnoj ustanovi, sačeka posle podne kao privatnik. Time smo dobili pacijente prvog i drugog reda; manjinu onih koji mogu da plate i većinu onih drugih koji moraju da čekaju. Osim što obesmišljava instituciju obaveznog, zdravstvenog osiguranja, konflikt interesa uzrokuje i ogromno rasipanje. U privatnom sektoru konflikt interesa ugrožava veliku većinu ordinacija koje se baziraju na ličnom radu privatnog lekara. Ali je zato otvorio vrata za stvaranje kvaziprivatnih zdravstvenih ustanove koje okupljaju veliki broj konsultanata iz državnog sektora, u žargonu nazvanih „klinike renta doktor“. Od produktivne konkurencije ni traga. Od evropskih standarda, takođe.

Tu velikim delom leži i objašnjenje za afričku stopu opšte smrtnosti od 14 promila i visoko mesto na neslavnim listama umiranja od preventabilnih bolesti, infarkta, šloga, raka, dijabetesa. Sistemska korupcija je i uzrok što je naše zdravstvo poslednje, 34. na rang-listi kvaliteta evropskih zdravstvenih sistema. Rešenje se godinama samo nameće - ukidanje dopunskog rada državnih lekara, a time i konflikta interesa, kao što je to uređeno u Sloveniji, Republici Srpskoj, Crnoj Gori...

Ujedno, najava o ukidanju dopunskog rada kao jednog od generatora sistemske korupcije u zdravstvu ukazuje da politička volja za borbom protiv korupcije u Vladi RS ispoljena i kroz izradu Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije pod rukovodstvom Ministarstva pravde već počinje da daje prve rezultate. Sada je odgovornost na ministarki prof. Slavici Đukić Dejanović da izađe u javnost sa predlogom izmene koruptivnih zakona čime ćemo konačno započeti realnu, a ne verbalnu borbu protiv korupcije u zdravstvu.

Dr Draško Karađinović, koordninator NVO Doktori protiv korupcije

 

 

<<Nazad