<<Nazad

 http://www.dnevnik.rs/drustvo/na-ispitu-poverljivost-medicinske-dokumentacije

29.april, 2013.

На испиту поверљивост медицинске документације


Посланици Скупштине Србије ускоро ће се изјаснити о новом закону о заштити права пацијената који предлаже Министарство здравља. Овим законом се намеравају уредити права пацијената приликом коришћења здравствене заштите, начин остваривања и начин заштите тих права, као и друга питања у вези с правима и дужностима пацијената.

У њему се налазе три велика поглавља, као што с права пацијената, заштита њхових права и дужност пацијената. Иако је закон тек у фази нацрта, већ сада се у јавности чују критике на његов рачун. Посебну пажњу изазива део који се односи на заштиту и поверљивост података о здравственом стању пацијената. Тако се у  члану 23. закона  каже  подаци из медицинске документације, односно изводи тих података, као и копије медицинске документације, могу се дати, ради обављања послова утврђених законом: органу старатељства, организацији обавезног здравственог осигурања и правним лицима која обављају делатност добровољног здравственог осигурања, као и другим правним лицима, ако је то прописано законом,

Како овај члан тумаче у појединим удружењима лекара, он практично омогућава компанијама које се баве здравествним осигурањем да имају увид у медицинску документацију пацијената. На основу те документације и здравственог стања неке особе одређиваће се висина износа полисе осигурања, која за оне који су, на пример, хронични болесници, може износити и неколико пута виша у односу на  здраве особе.

- На овај начин се осигуравајућим друштвима у руке ставља дозвола да дискриминишу грађане и праве негативну селекцију - каже потпредседник Удружења доктори против корупције др Драшко Карађиновић. - Највећи проблем је што су системски закони у здравству пуни коруптивних одредби које легализују конфликт интереса и самим тим крше права пацијената. Зато закон о правима пацијената ништа неће донети и унапред је осуђен на неуспех. Уместо да министарство здравља хитно мења системске законе, одлучује се на доношење једног хијерархијски нижег секторског закона као решење за заштиту права пацијената. То је само покушај да се избегну неопходни реформски резову у системским законима.

Како каже професор правних наука Недељко Јовић, одредбе закона нису прецизне па тако нема јасних одредби који се то конкретни подаци из медицнске документације могу дати на увид и коме.

- Није прецизирано коме се, под којим условима и у које сврхе могу дати ти подаци, а поготово простора за могуће злоупотребе оставља навод да се ти подаци могу дати и другим правним лицима - каже проф. Јовић. - Овакве нејасне и непрецизне формулације  могу бити врата за кршење пацијентових права.

У Министарству здравља не желе да дају изјаве пре скупштинске расправе, али наводе да ће се законским подактима решити спорне нејасноће у закону.

Ј. Барбузан

 

 


<<Nazad