ZDRAVSTVO S

ZDRAVSTVO Srbije ušlo je u 2013. godinu, na skali Svetskog ekonomskog foruma, na 66. mestu. To je čitavih 20 mesta niže od našeg ranga 2010. godine! Ali sa prosečnom ocenom 5,7, ono je, uz tehnološku opremljenost, i osnovno obrazovanje, ipak, najbolje rangiran sistem u Srbiji. Naša zemlja je, inače, sa srednjom ocenom 3,7 zauzela 95 mesto u svetu, od 144 rangirane države.

Nije se, međutim, ”srozao” samo zdravstveni sistem. Prema kvalitetu osnovnog obrazovanja od prošlog izveštaja ”pali” smo za čak 25 mesta, i sada smo, takođe, na 66. poziciji, sa srednjom ocenom 5,7. Više i visoko obrazovanje je tek na 85 mestu, sa ocenom - četiri.

- Nesporno je da je u zdravstvu prisutan trend opadanja kvaliteta - kaže za ”Novosti” dr Draško Karađinović iz nevladine organizacije ”Doktori protiv korupcije”. - U Srbiji je stopa smrtnosti 14,2 promila, što je na nivou afričkih zemalja. Najveća smrtnost je od kardiovaskularnih i malignih oboljenja, i to jasno pokazuje da sistem ne fukcioniše, jer te bolesti mogu da se preveniraju.

Ipak, najveći problemi naše zemlje, prema analizi Svetskog ekonomskog foruma, već godinama su isti: neefikasna državna birokratija i korupcija, koje su ubedljivo na čelu, a slede nestabilnost vlasti, poreski i drugi propisi, politička nestabilnost, kriminal, inflacija...

Osnovnog krivca za stagniranje, pa i nazadovanje, sociolog Jovo Bakić, sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, vidi u ”slabom kvalitetu političke elite”:

- Ona svih ovih godina nije dovoljno radila na reformama države i društva: od ekonomskih reformi, do promena u javnoj upravi. Da se tu nešto uradilo, to bi se pozitivno odrazilo i na privredu i na sve ostale oblasti.


Indeks globalne konkurentnosti Svetskog ekonomskog foruma meri svake godine napredak Srbije u 12 oblasti, među kojima su institucije, infrastruktura, makroekonomska stabilnost, zdravstvo i osnovno obrazovanje, tehnološka pismenost i opremljenost, visoko obrazovanje i inovacije.

SAMO JE SLOVENIJA NAPREDOVALA

OD zemalja bivše Jugoslavije na svetskoj listi napredovala je samo Slovenija (i to za jedno mesto). Ostale zemlje su prilično pale. Recimo, Hrvatska za pet, a Crna Gora za čak 12 pozicija.