<<Nazad

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/zubari_naplacuju_pet_miliona_evra_od_drzave_.55.html?news_id=235917

 sreda, 14.mart, 2012.

Ustavni sud Srbije oglasio neustavnim pravilnike kojima su smanjene plate stomatolozima

Zubari naplaćuju pet miliona evra od države

AUTOR: K. ŽIVANOVIĆ, B. KAROVIĆ

Beograd - Budžet Srbije bi uskoro mogao biti umanjen za pet miliona evra, koliko država duguje stomatolozima na ime nadoknade za neisplaćeni deo zarada u proteklih nekoliko godina. 

Naime, Ustavni sud Srbije nedavno je na inicijativu novosadskih stomatologa proglasio neustavnim Pravilnik za obračun i isplatu zarada Doma zdravlja „Novi Sad“, koji je jedan od stotinu pravilnika širom Srbije, po kojima su stomatolozima, sestrama i tehničarima u državnim ustanovama umanjene plate, jer su isplaćivani na osnovu zarada.

Branislav Kardašević, kopredsednik Udruženja privatnih lekara i stomatologa Srbije, kaže za Danas da su jedino dečiji stomatolozi isplaćivani iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO), dok su ostali primali zarade „koje su se razlikovale od doma zdravlja, do doma zdravlja“.

- Ne postoji standardna cena stomatoloških usluga u državnim ustanovama, niti jedinstven način obračuna zarada za stomatologe. Kolege iz domova zdravlja koje su oštećene neustavnim pravilnicima za obračun i isplatu zarada, imaju pravni osnov za potraživanje nadoknade zbog umanjenih plata proteklih godina - ukazuje Kardašević. On dodaje da je odluka Ustavnog suda Srbije osnov za potraživanja prema poslodavcima, domovima zdravlja i Ministarstvu zdravlja. Prema njegovim rečima, nekim stomatolozima se duguje i do 7.000 evra.

Draško Karađinović iz NVO „Doktori protiv korupcije“, objašnjava za Danas da neustavnih pravilnika, poput onog u Domu zdravlja „Novi Sad“, ima više desetina, „možda i stotinu“, širom Srbije.

- Domovi zdravlja su donosili pravilnike na osnovu nestručnog uputstva Ministarstva zdravlja iz maja 2006, tako da je odluka USS važna za sve stomatologe, sestre i tehničare iz državnog sektora, koji su oštećeni za umanjenu platu, to jest razliku koja im je nezakonito odbijana od plata u periodu važenja neustavnih pravilnika - ukazuje Karađinović. On dodaje da je spornim pravilnicima „oštećeno“ oko 700 stomatologa i blizu 1.200 sestara i tehničara, za sumu od oko pet miliona evra.

- Neke kolege iz Novog Sada su već počele da dobijaju obeštećenje preko suda. Oko 3.000 evra za nezakonito smanjenu platu, isto toliko na ime zateznih kamata i oko 2.000 evra zbog sudskih troškova. Sestre i tehničari, s obzirom na niže plate, mogu potraživati manje iznose - naglašava Karađinović. On dodaje da će stomatolozi iz Niša i Leskovca uskoro tražiti nadoknadu za zakinute plate, a da bi najbolje rešenje za Ministarstvo zdravlja bilo vansudsko poravnanje, „jer onda bar neće biti sudskih troškova za budžet“.

Ministarstvo: Nije republička nadležnost

U Ministarstvu zdravlja kažu za Danas da je Ustavni sud osporio pravilnike pojedinih zdravstvenih ustanova, koji nisu u republičkoj nadležnosti.

- U pitanju su domovi zdravlja čiji je osnivač lokalna samouprava. Takođe, reč je o zdravstvenim radnicima koji su zapošljavani van ugovorenog broja RFZO, tako da te ustanove moraju da nađu model ugovaranja, a samim tim i isplate tim radnicima - kažu u Ministarstvu zdravlja.


 

 

<<Nazad