<<Nazad

http://www.pressonline.rs/sr/vesti/u_fokusu/story/166997/Lekari+ne+mogu+da+sede+na+dve+stolice.html

press

01. 07. 2011

PRESS

Intervju... Pol Vinke, predsednik Evropske mreže protiv korupcije u zdravstvu

Lekari ne mogu da sede na dve stolice

Da bi se iskorenila korupcija u srpskom zdravstvu, neophodno je napraviti konkurenciju između privatnog i državnog sektora i onemogućiti sukob interesa koji sada postoji, odnosno zabraniti lekarima da rade u oba sektora, poručio je u intervjuu za Press predsednik Evropske mreže za borbu protiv prevare i korupcije u zdravstvu Pol Vinke

Belgijanac, koji u Beogradu boravi na poziv Udruženja „Doktori protiv korupcije", kaže da ovaj problem imaju i države EU, ali da je korupcija u Srbiji specifična jer postoji zatvoreni sistem koji sam sebe hrani.

Koje mesto korupcija u zdravstvu zauzima u EU?

- Teško je to reći, ali je sigurno da je percepcija korupcije u zdravstvu ipak veća u istočnim nego zapadnim zemljama Evrope.

Da li je u EU dozvoljeno da lekar radi i u državnoj i u privatnoj ustanovi?

- To je apsolutni konflikt interesa. Nama je to i kulturološki i civilizacijski neshvatljivo. Prosto je nemoguće, primera radi u Belgiji, da državni službenik radi privatno.

Da li se lekar koji je zloupotrebio službeni položaj može vratiti na posao?

- EU ima različite pravne sisteme. U tom smislu ne postoji jednorodnost reagovanja. U nekim zemljama čovek koji je napravio zloupotrebu, a još nije osuđen, može da se vrati na posao. Ali, EU teži da svako ko zloupotrebi položaj bude kažnjen na tri načina, i to građanskom sankcijom, krivičnom i disciplinskom. To znači da će biti sklonjen s posla, krivično gonjen i da će platiti odštetu pacijentu.

Kako se najbrže može iskoreniti korupcija kod nas?

- Trebalo bi ustanoviti odgovorno i proverljivo finansiranje. Neophodno je odvojiti državno od privatnog zdravstva i ustanoviti konkurenciju između ta dva sektora slobodnim izborom lekara. Potrebno je instalirati efikasan sistem otkrivanja i istraživanja korupcije i sankcija. Najvažnije je da se zaštite oni koji ukazuju na korupciju.

Lj. Račić

<<Nazad