<<Nazad

 

 

naslovna.jpg

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Nece-biti-druge-kule-KCS-a.lt.html

09.04.2011

Neće biti druge kule KCS-a

Dr Dragana Jovanović iz organizacije „Doktori protiv korupcije” smatra da je najbolje da strani eksperti daju ocenu projekta

Planirana druga kula u Kliničkom centru Srbije neće biti zidana, a novo rešenje je uređenje postojeće kule i renoviranje ostalih objekata, nezvanično saznaje „Politika”. Detalje ovog plana juče nisu hteli da komentarišu u Ministarstvu zdravlja i KCS-u, naglašavajući da će se o slučaju rekonstrukcije kliničkih centara oglasiti za desetak dana.

Da je nešto „zapelo” u izgradnji projekata rekonstrukcije kliničkih centara u Srbiji i da radovi mnogo više kasne od predviđenih rokova, ukazala je i prof. dr Dragana Jovanović, bivša sekretarka za zdravstvo i predstavnica organizacije „Doktori protiv korupcije”, koja tvrdi da dokumentacija za rekonstrukciju četiri klinička centra u Srbiji nije odmakla dalje od nivoa idejnog projekta a da se, na osnovu delimičnog uvida u projekte, stiče utisak da je problematičan kvalitet ovih projekata. Ona smatra da bi trebalo privremeno obustaviti dalji rad na projektima i obrazovati neutralnu grupu inostranih eksperata iz zemalja gde su medicinske službe po svojoj koncepciji približne našim, poput Austrije i Nemačke. Njihov zadatak bi bio da donesu ocenu o načinu sprovođenja dosadašnjeg procesa i onoga što je u takvom procesu postignuto, što bi donelo sigurnost da ovi projekti ne budu još jedna u nizu promašenih investicija u Srbiji.

– Nije jasno zbog čega sežuri sa započinjanjem radova na čišćenju kule stacionara u KCS-u, kada je to moglo da se uradi zajedno sa sanacijom celokupne fasade i rekonstrukcijom podijumske zgrade, a nameće se i pitanje da li će useljeni delovi podijumske zgrade biti u funkciji i za vreme sanacije i dogradnje ili se planira izmeštanje nekih odeljenja?

Ukolikose ne planira izmeštanje, kako je onda moguće obavitineophodne radove na sanaciji fasade i zameni instalacija, kao i vođenje novih instalacija krozveć useljene prostore bolnice koji se koristi. To je nemoguće. Nije poznato ni kako izgleda organizacija gradilišta u odnosu na zaštitu od buke, vibracija i elektromagnetnog polja već useljenih delova bolnice, ali i u odnosu na korišćenje okolnih zgrada za vreme građevinskih radova – istakla je dr Jovanović.

Doktorka Jovanović je još jednom naglasila da nije jasno zbog čega je odlučeno da se projektanti i konsultanti biraju putem tendera za javne nabavke, jer je u svetu praksa da se raspisuju međunarodni arhitektonski konkursi, pri čemu izbor zavisi od podnetih projekata i njihovog kvaliteta. Ovo pitanje naročito dobija na važnosti, dodaje ona, ako se posmatra sudbina ovakvih tendera u Srbiji.

Kada je reč o rekonstrukciji kliničkih centara, dr Jovanović ima primedbu i na to zašto je plan projektovanja medicinske i civilne opreme kompletno izostavljen iz tendera za projektovanje, kada je zna da je nemoguće uraditi glavni projekat bez prethodno predviđene medicinske opreme.

– Ova činjenica navodi na pomisao da je investitor, još u vreme raspisivanja tendera, pošao od pretpostavke da neće imati novca za medicinsku opremu i da će završiti samo građevinski deo. Takvim postupanjem zgrada će biti kompletno neupotrebljiva, jer joj nedostaju medicinska oprema i tehnika – smatra predstavnica organizacije „Doktori protiv korupcije”.

D. Davidov Kesar

-----------------------------------------------------------

Profesor Bajić: Nedostaci otklonjeni

Dejan Bajić, profesor Građevinskog fakulteta u Beogradu, koji je pregledao idejni projekat konstrukcija, kaže da su svi nedostaci otklonjeni i da se sada čeka da i drugi projekti, poput instalacija, arhitekture, protivpožarne zaštite, budu usklađeni s njim.

– „Mašinoprojekt” je izradio idejni projekat konstrukcija kako za novu kulu od 20.000 kvadrata tako i za postojeću kod koje nije bilo seizmičkog proračuna. Predložio sam kako treba ojačati zgradu da bi ona izdržala udare vetra i zemljotresa. Jer kada je građen KCS seizmički propisi nisu primenjeni – objašnjava Bajić.

D. M. – V. V.

objavljeno: 09.04.2011

Back

 

<<Nazad