<<Nazad

 

 

naslovna.jpg

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Sumnje-u-kvalitet-lecenja-raka-u-Sremskoj-Kamenici.lt.html

20.07.2010.

Sumnje u kvalitet lečenja raka u Sremskoj Kamenici

Pošto se ne koristi tehnika doziranja zračenja, ne postoji analiza da li je pacijent zaista dobio dozu koja mu je za propisana

Samo 30 odsto pacijenata u Institutu za onkologiju u Sremskoj Kamenici prima adekvatnu terapiju, navodi se u izveštaju Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), koja je u martu obavila vanredni nadzor u Institutu za onkologiju Vojvodine, a u javnosti su izražene i sumnje da su pacijentima zračeni i zdravi organi.

U izveštaju eksperta Primoža Strojana zaključeno je da su kapaciteti za lečenje znatno ispod međunarodnog standarda, što direktno utiče na dužinu čekanja na zračenje koje se proteže na dva i tri meseca, što je neprihvatljivo. U dokumentu, čiji detalji su izašli u javnost, navedene su nepravilnosti u radu i greške medicinara sa ovog instituta, ali i nesavestan rad lekara sa pacijentima u gotovo svim fazama lečenja. Takođe, objašnjeno je da, pošto se ne koristi tehnika doziranja zračenja, ne postoji analiza da li je pacijent zaista dobio dozu koja mu je propisana.
Povodom interpretacije ovog izveštaja, juče se oglasilo i Ministarstvo zdravlja, napominjući da Međunarodna agencija za atomsku energiju svoje usluge pruža na poziv ustanove koja je zainteresovana da se obavi analiza i unapredi kvalitet rada u ovoj oblasti, a da cilj ovih poseta i saradnje nije sankcionisanje, već savetodavna podrška radi unapređenja usluga i lečenja u oblasti radioterapije.

Kroz Program tehničke saradnje, agencija je donirala Institutu za onkologiju Vojvodine opremu za brahiterapiju i za planiranje transkutane radioterapije u ukupnoj vrednosti od blizu milion dolara.

– Ulaganjem u savremenu opremu stvoreni su preduslovi da se deo pacijenata shodno medicinskim indikacijama i raspoloživim tehnološkim resursima leči primenom znatno složenijih tehnika zračenja, takozvanom konformalnom zračnom terapijom. Suština primene ovih metoda je u oblikovanju zračnog polja prema obliku tumora, uz maksimalnu poštedu okolnog zdravog tkiva – napominju u Ministarstvu zdravlja.

Predstavnik Agencije posetio je tokom 2007. i marta 2010. godine Institut za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici, kažu u pomenutom ministarstvu, a u izveštaju IAEA iz marta 2010. godine konstatuje se da se u Institutu za onkologiju Vojvodine primenjuju kako standardne (kod oko 70 odsto pacijenata) tako i savremene tehnike zračenja (kod oko 30 odsto pacijenata) što odgovara realnom stanju tehnološke i kadrovske opremljenosti instituta. U Ministarstvu zdravlja tvrde da se u izveštaju ukazuje i na određene probleme i daju se preporuke za njihovo prevazilaženje, a sve u cilju daljeg unapređenja kvaliteta usluga iz oblasti radioterapije, koji odgovara prihvaćenim standardima.

Dr Dragana Jovanović, koordinator Udruženja „Doktori protiv korupcije”, objašnjava da je taj izveštaj prosleđen još u martu, ali da se o njemu ćutalo, kao i da je Međunarodna agencija za atomsku energiju telo koje ima sve međunarodne reference i pravo da proverava projekat unapređenja „tri De” tehnologije u ovoj oblasti, da bi videli da li se poboljšao kvalitet.

– Ta agencija je donirala jedan aparat i htela da ima uvid o njegovom korišćenju. Ali, očekivalo se da taj izveštaj neće ugledati svetlo dana. Čak je bila sastavljena naša stručna komisija koja je u svom izveštaju, u tački četiri, napomenula kako je njihovo mišljenje u skladu sa internacionalnim, što nije bilo tačno. Taj drugi izveštaj su sačinila dvojica doktora-onkologa koji su sada u pritvoru, a treći je dr Dušan Mileusnić, koji je sada v. d. Instituta za onkologiju i radiologiju – istakla je dr Jovanović.

Prema rečima dr Tatjane Radosavljević, direktorke Lekarske komore Srbije, neophodno je da se utvrdi verodostojnost pomenutog dokumenta, jer je javnost dosta uznemirena svim dešavanjima u onkologiji.

– Ne verujem da su pacijentima zračeni zdravi organi, kako se u nekim medijima navodi. Propisane kontrole zračenja i doze prate lekari, a sporni nalaz bi mogao jedino da se odnosi na doze zračenja u okolini –smatra dr Radosavljević.

Kada smo juče pokušali da dobijemo komentar direktora Instituta za onkologiju i radiologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici, dr Dušana Jovanovića, rečeno nam je da se nalazi sa suprugom na planiranom godišnjem odmoru u inostranstvu.

– Trebalo je da se zadrži do 26. jula, ali će se zbog ove situacije vratiti ranije – objašnjeno nam je u ovoj ustanovi.

Dr Paja Momčilov, predsednik Odbora za zdravlje i porodicu Skupštine Srbije, kaže da su oni u slučaju „Kamenica” jedino mogli da upute Ministarstvu zdravlja zahtev da uzme u razmatranje primedbe pacijenata, da bi se neke stvari ispitale i doneli zaključci, a da oni nemaju instrumente da se bave istragama.

D. Davidov-Kesar

M. Mijušković

objavljeno: 20.07.2010.

Back

 

<<Nazad