<<Nazad


logo_Tabloid.jpg

http://www.magazin-tabloid.com/casopis/index.php?id=06&br=182&cl=10

11.6.2009.

Beli kriminal

 

Rekonstrukcija velike budžetske pljačke uz pomoć Ministarstva zdravlja (2)

 

Smrtno bolesno zdravstvo

Bitka koju vodi profesorka Dragana Jovanović, gradska sekretarka za zdravstvo Beograda, pokazuje da u Srbiji ne postoje institucije koje bi mogle osigurati funkcionisanje pravnog sistema. Naprotiv, ministar zdravlja Tomica Milosavljević i njegova organizovana kriminalna grupa i dalje nemilice i nekažnjeno kradu sve što im dođe pod ruku.
Potkradanje, pljačkanje i eksperimentisanje nad bolesnim građanima, prostačka pohlepa, stvarnost su koja ne zabrinjava predsednika Srbije, koji odlučno najavljuje da promene u vlasti biti neće. Sunovrat Srbije se nastavlja. U ovom broju naša saradnica Ana Lešo otkriva nove detalje Milosavljevićevih pljački

 

Ana Lešo

U martu 2004. godine u Narodnoj skupštini Srbije ratifikovan je kredit EIB, i tako otpočeo projekat "Hitna rekonstrukcija 20+1 bolnica u Srbiji" finansiran kreditom Evropske investicione banke.
Struktura hitnog ulaganja podrazumevala je nabavku nemedicinske opreme (kupljena na zajedničkom tenderu, međunarodni), medicinsku opremu (kupljenu na objedinjenim tenderima, međunarodni) i radovi na infrastrukturi - građevinski radovi.
Prilikom realizacije projekta rađeno je uvek "malo" više nego što je prvobitno predviđeno, jer se radilo o hitnim  građevinskim intervencijama u prilično dotrajalim, starim zgradama. Tom prilikom, nigde nije prekoračena suma za više od 25 posto kako nalaže zakon, što je regulisano aneksima ugovora za nepredviđene radove. Takođe su iz Nacionalnog investicionog plana obezbeđena dodata sredstva za intervencije u opštim bolnicama u Subotici, Zaječaru, Leskovcu i kliničko bolničkim centrima "Zvezdara" i "Zemun". Ukupno je  dato iz NIP-a 7.928.279 evra.

KBC  ZEMUN

Protokolom koji je potpisan  26.12.2007. svi rokovi za izvođenje radova su bili odavno prekoračeni. Za završetak radova, po proceni nadzora, bilo je potrebno još 100 dana za programe finansirane iz NIP-a, i 60 dana za programe finansirane iz EIB-a. Po izveštaju nadzora, glavni razlog za ovo je bila loša projektna dokumentacija. Radovi su se odvijali delimično po tenderskoj dokumentaciji, a delimično na osnovu pismenih naloga koje je davala Jedinica za implementaciju projekta Ministarstva zdravlja (šef, Vojin Vuković).
Ugovor za KBC "Zemun"  je potpisan 03.07.2006. na iznos od ukupno 2.965.365 evra sa PDV-om, od čega se iz NIP-a finansiraju neparne šeme (1,3,5, i 7) u iznosu od ukupno 1.295.638 evra, a iz EIB-a parne šeme (2,4 i 6) u iznosu od 1.415.022,85 evra.
Rok završetka radova bio je šest meseci.
U toku realizacije uočeno je da radovi ne mogu da se izvode po tehničkoj dokumentaciji, pa je na osnovu toga došlo do dopunjenih ponuda izvođača, na osnovu kojih su potpisani Aneksi 1 (obostrano potpisan 28.09.2007.)
Predmet Aneksa je preraspodela sredstava sa Šeme 1 (finansira se iz NIP-a) na Šeme 2 i 3 i naknadne radove Šeme 1. Na osnovu 17 ponuda  sastavljen je Aneks u vrednosti od 223.919,39 evra sa PDV-om, odnosno 189.762 evra, bez PDV-a.
U tom trenutku, neiskorišćena sredstva po osnovnom ugovoru su bila iz fonda  NIP-a,  523.861,71 evra bez PDV-a. Ako se ova vrednost umanji za vrednost Aneksa 1, ostaje još 334.099,52 evra, ili  394.237,43 evra sa PDV-om, plus 292.340  iz sredstava EIB, što ukupno iznosi  686.577,48 evra.
Aneks  2  potpisan je od strane Ministarstva zdravlja 25.12.2007, a od strane izvođača 26.12.2007.
Predmet Aneksa su dodatni radovi koje finansira Grad, na iznos od 60.827.412 dinara, sa PDV-om.
Logično  je što je gradski sekretar prof.  Dragana Jovanović postavila pitanje zašto se  se na Grad prebacuje finansiranje dodatnih radova, ako sredstva po osnovnom ugovoru nisu još potrošena?
Nakon ovoga dolazi do potpisivanja Aneksa 3, na iznos od 62.964,26 evra, koje dana 31. januara 2008. potpisuje Ministarstvo zdravlja (a od strane  izvođača radova 4. februara meseca 2008. godine).
Nakon prozivke od strane gradskog sekretara, potpisuje se i Aneks 4, kojim se menja  način plaćanja!
Novac, po ovom Aneksu,  sada može, naknadno (zakonski?) da se od Ministarstva zdravlja prebacuje KBC-u Zemun, a ovaj sada može da plaća izvođača!
Zanimljiv je i Aneks 5 potpisan  na iznos od 502.072,67 evra dana 9. decembra 2008. sa rokom završetka radova u roku od 30 dana (?!), odnosno do 31. decembra 2008. godine.  Predmet su izmene i dopune radova na Šemama 1, 2, 3, 4, 6 i 7 (samo 2 ponude za 6 programa!)
Kako može 502.072,67 evra da se potroši za 22 dana?
Nakon potpisivanja Aneksa 2, kojim je finansiranje radova  prebačeno na Grad Beograd, R Ministarstvo zdravlja je sklopilo još tri Aneksa, na ukupnu vrednost od 565.036 evra, preraspodelom sredstava iz Osnovnog ugovora, čime su kompletno "potrošena" sredstva iz Osnovnog ugovora.
Tomica Milosavljević je po ratifikacionom sporazumu o kreditu EIB-a odgovoran i Evropskoj uniji (i sudu) za  nepravilnosti u trošenju finansijskih sredstava  u vezi rekonstrukcije  KBC Zemun i KBC Zvezdara.

DZ Grocka
 

U februaru ove godine gradski sekretar za zdravstvo prof. Dragana Jovanović pismeno je obavestila gradonačelnika Beograda o problematičnoj situaciji vezano za dugovanja Doma zdravlja Grocka, koja se odnose uglavnom na dugovanja za lekove sa pozitivne liste, a koji su u momentu preuzimanja osnivačkih prava od strane grada Beograda iznosili oko 82.000.000 dinara.
Navedeni iznos uvećan je za godinu i po dana na 168.000.000 dinara!
Nakon poslatog zahteva gradskoj Agenciji za budžetsku reviziju, izvršena je odgovarajuća analiza, i utvrđeno da je direktorka Doma zdravlja Grocka dr Milka Stanojević (G17+) utrošila oko 174 miliona dinara u 2008. godini za javne nabavke, a da nije raspisivala ni tendere!!!
Tim povodom profesorka Jovanović je održala sastanak sa gospođom Danicom Radosavljević i direktorkom Doma zdravlja Grocka, dr Milkom Stanojević,  i sa dr Božicom Novaković, svojom zamenicom, radi razjašnjenja nastanka duga.
Zamenica sekretara za zdravstvo je dr Božica Novaković, funkcioner  G 17 Plus, i ona, tvrde upućeni, ulaže sve napore da omete  rad profesorke Dragane Jovanović, na raščišćavanju kriminala u zdravstvenim ustanovama.
Pokrenuta je inicijativa za  smenu direktorke Doma zdravlja u Grockoj na prvoj sednici Skupštine Grada.
Ali, da li je to dovoljno? Jer, to je ipak milion evra duga, koji je direktorka napravila u samo jednoj godini. Da li se zbog  ovakvih mahinacija ide na sud! Proizilazi da svako ko je član mafije četvorostrukog ministra Tomice Milosavljevića, može da krade do mile volje. Nekažnjeno.