<<Nazad


logo_Tabloid.jpg
http://www.magazin-tabloid.com/casopis/index.php?id=06&br=181&cl=07

28.maj.2009.

Beli kriminal

Rekonstrukcija velike budžetske pljačke uz pomoć ministarstva zdravlja

 

Zidanje ministrovih tendera

 

Od  2002. godine od strane Evropske unije je samo preko projekata zdravstva dato 108 miliona evra Ministarstvu zdravlja Srbije. Prema dokumentaciji Nacionalnog investicionog plana, za nepune dve godine (2006/07), preko 330 miliona evra utrošeno je na zdravstvo. To su dva izvora finansiranja, a gde je tek republički budžet za zdravstvo, kao treći? Postavlja se pitanje gde su te pare završile? Isključiva odgovornost za rasipništvo i pljačke zdravstvenih fondova je na Ministarstvu zdravlja, koje je njima raspolagalo, i imalo uvid u njihovo trošenje. Ministar zdravlja (u četiri mandata) Tomica Milosavljević je na čelu zdravstvene hobotnice, koja nemilice potkrada kliničke centre, bolnice, domove zdravlja... Kada je prošle godine gradski sekretar za zdravstvo Beograda profesor dr Dragana Jovanović pokrenula postupak za smenu direktora tri klinička centra i dve direktorke domova zdravlja, naišla je na žestok otpor. Zapretili su joj smrću, a ministar zdravlja je na sva usta podržao smenjene lopove. Naša novinarka Ana Lešo opisuje stanje nakon smene ministrovih miljenika.

 

Ana Lešo

Prošle godine, u oktobru,  gradski sekretar za zdravstvo profesor dr Dragana Jovanović pokrenula je pred Skupštinom grada Beograda postupak za utvrđivanjem odgovornosti direktora KC "Bežanijska Kosa" docenta Nikole Milinića,  direktora KC "Zemun" Ive Berisavca, direktora KC "Zvezdara"  Zorana Ivankovića,  direktora Doma zdravlja "Palilula" Jasminka Jelić i Doma zdravlja "Zvezdara" Branke Grujić, zbog nepravilnosti u njihovom radu, o kojima se pisalo u novinama, i koji su prozivani od zaposlenih.
Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas zatražio je da se sumnje gradskog sekretara profesorke Dragane Jovanović provere. Osnovana je Specijalna komisija gradonačelnika, a angažovana je i Agencija  za budžetsku inspekciju grada Beograda, da provere poslovanje pomenute gospode i njihovih zdravstvenih ustanova.
Nakon što su Specijalna komisija gradonačelnika i Agencija za budžetsku inspekciju dostavile svoje izveštaje o kontroli rada kliničkih centara i domova zdravlja, na sednici Skupštine grada Beograda doneta je, većinom glasova, odluka o smenama direktora dva doma zdravlja, koju je predložila gradski sekretar profesor dr Dragana Jovanović.
Odmah se, tim povodom oglasio ministar zdravlja (u četiri mandata), koji je osudio istupanje profesorke Jovanović. On je podržao smenjene direktore, jer je godinama u talu sa njima, i dobar deo novca završavao je i u njegovom džepu. Ministar je najavio i podnošenje privatne tužbe protiv gospođe Jovanović, zbog, navodne klevete i uvrede. Tužbe su, po istom osnovu, podneli i docent Nikola Milinić, profesor Ivo Berisavac i dr Branka Grujić. Takođe je tuži i preduzeće MST Medical sistem jer ne prebacuje 56 miliona dinara za nameštaj za Dom zdravlja "Zvezdara", ogranak Mirijevo.
Doc. dr Nikola Milinić  podnosi i  tužbu protiv Grada Beograda, tvrdeći  da je nezakonito smenjen. Spor po ovoj  tužbi pokrenut je pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu.
Ministar zdravlja Tomica Milosavljević svim sredstvima pokušava da zaštiti smenjene lekare.
Na čvrste dokaze o kršenju zakona, stigao je njegov dopis od 8. januara 2009. godine, upućen gradonačelniku Beograda Draganu Đilasu, gde na tri strane staje u odbranu direktora KBC "Bežanijska kosa", negirajući navode Specijalne komisije gradonačelnika o nepravilnostima u poslovanju.
Docent Nikola Milinić, koji je smenjen zbog teških malverzacija u KC "Bežanijska Kosa", preko ministrovih tarbanata, izabran je čak i za vanrednog profesora na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Grad Beograd, po tužbi docenta Nikole Milinića, u radnom sporu pred sudijom Prvog opštinskog suda u Beogradu, zastupa Gradsko javno pravobranilaštvo, kao zakonski zastupnik. Ali...
Gradsko javno pravobranilaštvo Beograda, kako saznaje Tabloid u Palati pravde, tek nakon  par održanih ročišta, obratilo se pismeno Sekretarijatu za zdravstvo Beograda,  dopisom od 24. marta ove godine, sa zahtevom  da ukoliko poseduje, dostavi dokaze na okolnosti zakonitosti rešenja Skupštine grada Beograda  od 11. 02. 2009.g kojim je tužilac razrešen sa funkcije direktora KBC "Bežanijska Kosa"!
Povodom ovog dopisa  upućen  je gradskom pravobraniocu Strahinji Sekuliću odgovor iz Sekretarijata za zdravstvo, u kome  je, između ostalog, izneto zaprepašćenje zbog  njegovog nepoznavanja navedenog problema, uz podsećanje da on, u skladu sa Odlukom o Gradskom javnom pravobranilaštvu, obavlja poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa grada Beograda.
Posebno je u tom dopisu ukazano da su pripadnici MUP RS - UKP SBPOK izvršili uvid u kompletnu dokumentaciju sekretarijata za zdravstvo  i izuzeli upravo dokumentaciju  vezanu za poslovanje KBC "Bežanijska Kosa"  u periodu kada je dužnost direktora obavljao doc. dr Nikola Milinić, koja se odnosi na javnu nabavku nameštaja.
Upućeni tvrde da pravobranilaštvo nastoji da lošim zastupanjem izdejstvuje da se odluka  Skupštine grada Beograda o smeni direktora KBC "Bežanijska Kosa" docenta Nikole Milinića poništi odlukom Prvog opštinskog suda u Beogradu.
Ukoliko Grad izgubi spor, onda bi i gradski sekretar profesor dr Dragana Jovanović bila osuđena po podnetim privatnim krivičnim tužbama podnetim od strane Nikole Milinića, Ive Berisavca i Branke Grujić. A to i jeste cilj glavnog mafijaškog bosa, ministra zdravlja Tomice Milosavljevića, koji se ugrađuje u skoro svim pljačkama.

Hronologija jednog obračuna

(Inicijativa za smenu direktora KBC "Bežanijska Kosa" 20. oktobar 2008.)
Tender za nabavku nameštaja, raspisan u Službenom glasniku RS br. 71. bio je jedan od indikatora da je u KBC "Bežanijska Kosa" na delu pljačka.
Već prvom  Odlukom br. 3638/1 od 15.8.2008. koja je donesena na osnovu zahteva KBC "Bežanijska Kosa"  II-01  br.50-sl (od 14.8.2008.) odlučeno je da se ova javna nabavka izvrši po hitnom postupku.
Zahtevom je predviđena orijentaciona vrednost planirane nabavke bolničkog nameštaja i opreme u iznosu od  cca 80.000.000,00 sa PDV-om.
Dana 6.09.2008. godine zatražena je dopuna zahteva za obezbeđenje od ravno 16.950.000,00 dinara bez PDV-a odnosno 20.000.000,00 din sa PDV-om tako da je ukupna vrednost javne nabavke br. 15 iznosila 84.700.000,00 din bez PDV-a, odnosno 100.000.000,00 din (sa PDV-om).
Na osnovu zapisnika o otvaranju ponuda  (od 8.10.2007g) kao i zapisnika o postupku sa pogađanjem od istog dana, konstatovano je da predstavnik ponuđača  Pharmacia Žad ostaje pri datoj ponudi  ev.br. 4734 i ne odobrava nikakve dodatne pogodnosti.
I pored svega KBC "Bežanijska Kosa"  (direktor Nikola Milinić) je sklopio ugovor sa ponuđačem Pharmacia Žad na iznos  106.072.559,38 din.
Očigledno je da je  izabrani ponuđač Pharmacia Žad ponudio iznos  od  106.072.559,38 dinara što je iznad predviđenog iznosa predmetne nabavke koji je iznosio 100.000.000,00 din.
Posebno je interesantno da se kupac obavezao da plaćanje po ovom ugovoru izvrši 100 posto avansno!
Aneksom 1. ovog ugovora sačinjenog tek sutradan, odobren je rabat  od 5,78 posto u apsolutnom iznosu od 5.200.000,00 din! Tako da ukupna vrednost predmetnog ugovora na kraju iznosi  99.936.559,38 din sa PDV-om.
Očigledna svrha ovog aneksa je bila da se ukupna vrednost ugovora spusti ispod iznosa od 100.000.000,00 dinara.
Ovo je u kontradiktornosti sa izjavom ponuđača datoj pri otvaranju ponuda da ne odobrava nikakve dodatne pogodnosti, odnosno da ostaje pri ponuđenoj ceni od 106.072.559,38 din.
Sumnjivo je da je KBC "Bežanijska Kosa" dostavila zahtev  (11.04.2008. godine) za obezbeđenje dodatnih novčanih sredstava u iznosu od 5.800.000,00 dinara uz ogradu da je: prilikom izrade projekta opremanja došlo do propusta u količini odnosno broju komada pojedinih artikala koji se podudaraju sa artiklima zahtevanim  u osnovnom ugovoru .
Suma koju je Pharmacia Žad dala kao rabat u visini od 5.200.000. dinara i zahtevana suma za novu nabavku u visini od 5.800.000.  zapanjujuće su slične.
Po svemu sudeći, ovde je  izigran Zakon o javnim nabavkama i napravljeni su prekršaji prilikom sklapanja osnovnog ugovora na veću vrednost od investicione vrednosti javne nabavke koja je potom Aneksom 1.  dovedena u vrednost javne nabavke iako je ponuđač prilikom otvaranja ponude izjavio da ne daje nikakve dodatne pogodnosti.
Zbog svega ovoga, pokrenuta je inicijativa za smenu direktora KBC "Bežanijska Kosa".
U međuvremenu je, zbog jedne očigledne finansijske akrobacije, posebno u delu izveštaja Agencije za budžetsku inspekciju Grada Beograda, utvrđeno još nepravilnosti i nezakonitosti:
- Za uvedenu pripravnost direktora  od 240 sati mesečno, izvršene su isplate  od preko 355 hiljada dinara  kršenjem odredbe člana 108. Zakona o radu.
- Za ukupnu vrednost javnih nabavki od preko 54 miliona dinara u 40 partija, postojala je samo jedna ispravna ponuda, te je izvršnom dodelom ugovora kršen Zakon o javnim nabavkama  i Zakon o budžetskom sistemu.
- Za izvršenu nabavku radova na adaptaciji i rekonstrukciji prostora Endoskopije, nije poštovan Zakon o javnim nabavkama, (Aneksi ugovora  su podrazumevali radove koji nisu bili obuhvaćeni osnovnim ugovorom)...

 

Ministrova odbrana

Tomica Milosavljević je nakon prozivke od strane Gradskog sekretara za zdravstvo Dragane Jovanović morao da stane pred novinare. U svoju odbranu je rekao da je u bolnicama Srbije urađena oš 2003. godine analiza stanja, uz pomoć Evropske agencije za rekonstrukciju, odnosno Evropske unije.
Na osnovu te studije izvodljivosti konkurisano je za kredit Evropske investicione banke od 50 miliona evra za rekonstrukciju 20 bolnica, i to u Subotici, Somboru, Pančevu, Sremskoj Mitrovici, Kikindi, Beogradu, KBC "Zemun", "Zvezdara", Institutu za majku i dete, GAK-u "Narodni front" u Beogradu, Paraćinu, Ćupriji i Jagodini, zatim u osam zdravstvenih ustanova u Zaječaru, Užicu, Novom Pazaru, Kruševcu, Leskovcu, Pirotu, Smederevu, Čačku...
Nabrojao je Milosavljević još mnoštvo investicija koje su uz pomoć evropskih kredita sprovođene u srpskom zdravstvu. Samo nije nabrojao sve one koji su u realizaciji tih sredstava "bili dobri".

Argumenti gradske sekretarke

 Po prelasku osnivačkih prava na Grad Beograd, mesecima nije mogao da se reši problem dalje rekonstrukcije KBC "Zemun" i KBC "Zvezdara", jer navodno nije postojao zakonski modus za to.
PIU ( "Project Implementation Unit") tj. Implementaciona Jedinica republičkog ministarstva zdravlja za ove, kao i za projekat rekonstrukcije sva četiri KC u Srbiji (koji tek kreće u smislu izrade projekata, a plan je da se radovi završe 2012. godine) je ona koja overava okončane situacije tokom ovih radova, na čelu sa Vojinom Vukovićem, inače bliskim saradnikom Tomice Milosavljevića.
Po prebacivanju osnivačkih prava na Grad Beograd, postavilo se i pitanje i načina daljeg finansiranja. Nakon nekoliko meseci, nađeno je rešenje da se sklopi ugovor između republičkog ministarstva zdravlja i Gradskog sekretarijata za zdravstvo o prenosu obaveza plaćanja, a i dalje to sve vodi ista Implementaciona Jedinica RM zdravlja na čelu sa Vojinom Vukovićem koja "overava okončane situacije" i dostavlja ih Gradu na plaćanje tj. prebacivanje ovih sredstava izvođaču GP "Ratko Mitrović".
Na primeru rekonstrukcije  KBC Zvezdara (preliminarni izveštaj CIP-a od 31.1.2009.), gradska sekretarka za zdravstvo Dragana Jovanović došla je do nepobitnih činjenica da je osnovni ugovor za rekonstrukciju KBC "Zvezdara" druga faza sklopljen je u julu 2006. godine na iznos od 3.978.982 e (sa PDV-om). Aneksom br.1 ugovora između RM Zdravlja i građevinskog preduzeća Ratko Mitrovića usvojeno je 22 ponude za izmene i dopune radova iz osnovnog ugovora na iznos od 840.304,43 evra sa PDV-om.
Vrednost ovih dodatnih ponuda je kompenzovana odustajanjem ministarstva zdravlja  od Šeme br.2 u kompletnom iznosu od 355.008,3, a delimično od Šema br.5 i br.6, odnosno za br.5 u iznosu od 83.684,5 evra  i za br.6 u iznosu od 273.429,6 evra.
Nakon ovoga RM Zdravlja je na Grad Beograd-Sekretarijat za Zdravstvo prebacilo obavezu za plaćanje novih viškova, nepredviđenih i naknadnih radova u iznosu od 60.993.883,40 din. Od čega je vrednost već izvedenih naknadnih i nepredviđenih radova iznosila 55.855.594,37 din. A neizvedenih samo 5.138.286,02 dinara.
Dakle, Ministarstvo zdravlja je suprotno Zakonu o investicionoj izgradnji davalo naloge za naknadne i viškove radova bez da je prethodno obezbedilo sredstva, pa je taj iznos radova (55.855.594 din) prebačen na Grad Beograd-Sekretarijat za zdravstvo, čime je umanjen i oštećen Gradski budžet.
Prema  izveštaju CIP-a  2009.  i izveštaju Nadzorne službe dinamika izvođenja radova i cena izvedenih radova nije ostvarena prema uslovima osnovnog ugovora. Na osnovu navedenog  izveštaja CIP-a evidentno je sledeće:
- Za radove po Aneksima ugovora Nadzor nije overio količinu radova potpisom i licencnim pečatom.
- Na osnovu uvida u investiciono-tehničku dokumentaciju, CIP je utvrdio da izvođač potražuje III-om privremenom situacijom iznos od 769.658,20 dinara više nego što je vrednost izvedenih radova na odeljenju Hirurgije i odeljenje Urgentnog prijema.
- Za elektroinstalacije nadzorni organ nije odobrio sredstva predviđena Aneksom 3 za izradu glavnih projekata za elektroinstalacije za Hitan prijem, jer je posebnim uslovima osnovnog ugovora, tačka 5.1 i 5.2 već predviđena ova obaveza. Ministarstvo zdravlja je, dakle, suprotno zakonu davalo naloge za naknadne i viškove radova bez da je prethodno obezbedilo sredstva, pa je taj iznos radova (55.855.594 din) naknadno  prebačen na Grad Beograd-Sekretarijat za zdravstvo, čime je umanjen i oštećen Gradski budžet.
Očigledno postoji nesklad između izvedenih radova i ispostavljenih situacija po Aneksima ugovora, odnosno, da se ne slažu količine, obim radova i ugovorene cene. Imajući u vidu član 5.  Ugovora između ministarstva zdravlja (potpisnik Tomica Milosavljević) i Grada Beograda (potpisnik tadašnja sekretarka zdravlja) koji kaže da ministarstvo zdravlja u potpunosti odgovara Gradu za obim, kvalitet i cenu ugovorenih radova na rekonstrukciji KBC "Zvezdara", mora se postaviti pitanje njegove odgovornosti za štetu nanesene građanima čiji se novac ulagao...