Progon Dr Borka Josifovskog koji je otkrio kriminalnu trgovinu lekara  beogradske Hitne pomoći (GZZHMP) i privatnih pogrebnika zbog čega se na pozive prvog reda hitnosti dugo čekalo i nisu rađene reanimacije pacijenata, kulminisao je njegovim otpuštanjem sa posla. Postoji osnovana sumnja da su odgovorna lica u Ministarstvu zdravlja i GZZHMP Beograda, potpuno nesmetano, svesna svog dela, iskoristila službeni položaj i krivotvorenjem dokumenata, donela nezakonito rešenje kojim je dr Josifovskom otkazan ugovor o radu.

I danas nakon najve duboke reforme pravosuđa a u skladu sa otvaranjem pregovora o Poglavalju 23. sa Evropskom unijom, postoji opravdana sumnju da se preko nezakonite sprege povezanih lica iz Ministarstva zdravlja i Tužilaštva, i dalje sprovodi progon uzbunjivača, na što ukazuju sledeći dokumenti:

1) Na osnovu evidentnih dokaza o učinjenom krvičnom delu zloupotrebe službenog položaja, protiv odgovornih lica, bivšeg načelnice Zdravstvne inspekcija Ministarstva Zdravlja, Dr Danice Mihajlović, bivšeg direktora Gradskog Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Dr Branislava Lazića i njegovih pomoćnika za nemedicinske poslove i zdravstvenu službu, Vesne Jovanović i Dr Snežane Petrović, Prvom Osnovnom Javnom Tužilaštvu je 20.05.2013. podneta krivična prijava Ktr  br 5909/13.

2) Zamenik Javnog Tužioca,Snežana Pavlović Pejić,05.02.2014. odbacuje podnetu krivičnu prijavu osam meseci nakon što je podneta, zbog, kako se navodi, nastupanja relativne zastarelosti krivičnog gonjenja.

3) Po prigovoru koji je na ovu odluku podneo advokat Vladimir Č Golubović,Više Javno Tužilaštvo 25.03.2014.(Zamenik Javnog Tužioca Zoran Đošić) donosi rešenje KTPO br 159/14 da se postupak po krivičnoj prijavi nastavi jer je odluka o o  njenom odbacivanju bila pogrešna, pošto se zastarelost prekida svakom procesnom radnjom koja se preduzima radi otkrivanja krivičnog dela ili radi otkrivanja i gonjenja učinioca zbog učinjenog krivičnog dela.

Član 104 st 1 tač 3 KZ koji ovo propisuje svakako je  morao da bude poznat i Zameniku Javnog  Tužioca, Snežani Pavlović Pejić